Memelerinden hoşnut olmayan kadınların birçok gerçekleri vardır. Bunlar arasında en ciddi psikolojik sorunları da yanında taşıyan sorunlardan önde geleni meme asimetrileridir. Küçüklük, büyüklük ya da sarkıklık gibi memeye ait şekil bozuklukları asimetrik bir memeye eşlik edebilir. Sonuçta estetik bir problemdir. Çünkü sağlıklı gelişimde bir duraksamayı tanımlar aynı zamanda. Bedeni bir sürü küçük asimetrinin mükemmel uyumu gibi düşünsek te normalden sapış her zaman huzur bozucudur. Gerçi kulak, el, ayak, meme gibi çift organlarda ya da bedenin her iki yarısında yüzde yüz kesinlik bir simetri aranamaz. Kusursuz simetri çok nadir bir olgudur. Ayna simetrisi denilen yanılsama değildir bedenin güzelliğini oluşturan. Yüzde bir civarındaki farklılıklar, küçük asimetriler sağlıklı bir gelişim içinde doğaldır. Asimetri belirginleştikçe bedenin yâ da organın gelişimindeki bir sorunu çağrıştırır. Memeye ait asimetriler 12-14 yaşlarında belirginleşir. Meme gelişimi meme başı altındaki bir tomurcuktan başlar. Örneğin buradaki herhangi bir hasar gelişimini bozacaktır. Bu yapısal olabileceği gibi yanık vesaire gibi travmalar sonucu da olabilir. Ya da geçirilmiş bir cerrahi operasyon sonucu da meme eşitsizlikleri görülebilmektedir. En dramatik olanı, en ileri düzeyi genetik faktörlerden ötürü memenin hiç gelişmemiş olmasıdır. Keza meme kanseri gibi nedenlerle memenin bir kısmının ya da tamamının alınmasıyla da asimetrik memeler oluşacaktır. Gerekçeler ne olursa olsun kadınlarda bu bir depresyon nedeni olabilir. Güven sorunlarının eşlik edeceği bir travma yaratabilir. Özellikle diğer hayatta farklı kadınlarla kıyaslama süreçleri sancılıdır.

Sutyen giymek, sutyen seçimi zordur. Genellikle büyük olana göre seçim yapılıp, diğerinin içi yapay olarak doldurulur. Meme asimetrilerinin bir çok varyasyonu olabilecektir. Örneğin biri normal, diğeri az gelişmiş/yada biri büyük, diğeri küçük/veya biri normal, diğeri daha büyük, gibi….Bazen de en ilerisi, hiç gelişmemiş bir meme. Ve bütün bu farklılıklara sarkmalarda eşlik edebilecektir. Zordur ve problemin biçimine göre farklı çözüm metotları gereklidir. Küçük olanlar meme protezleriyle dikleştirilerek, büyük olanlar meme küçültmeyle normalleşecektir. Ya da bazen memeye kendi yağ dokusundan alınacak yağ ve kök hücre enjeksiyonlarıyla bu düzeltmeler sağlanabilecektir. Aşırı küçüklerde bazen önce doku genişletici meme protezleriyle bir cep/yuva sağlanacak ardından ikinci bir operasyonla gerçek meme silikonu konulacaktır. Bütün bu girişimler 18-20 yaşlarından sonra, gelişimin tamamladığı andan itibaren olabilir. Ve yapılacak iyi seçimlerle muhtemelen yüz güldürücü sonuçlar alınacaktır.


İstanbul Plastik Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!