Adet düzeni ile ilgili olmayan ağrı günlük yaşamı aksatabilir. Uyku ve iş düzeni bozulabilir. Tedavi uygulamadan önce meme dışı nedenler sorgulanmalıdır. Bazı hormonlar ve antidepresan ilaç kullanımı ( seratonin alım blokörleri), kalp ilaçları (digoksin), mide ilaçları (simetidin) sebep olabilir. Ayrıca kas-iskelet sistemi hastalıkları (omuz bursiti gib), akciğer hastalıkları, mide fıtığı, safra kesesi hastalıkları yansıyan ağrı şeklinde meme ağrısına neden olabilir.

Fizik muayene ile meme ağrısının memede yer alan kistik hastalıklar, süt kanalı problemleri, fibroadenomlar ve diğer kitle oluşturan nedenlerden kaynaklanmadığı ortaya konmalı gerekirse ultrason ve mamografiden yararlanılmalıdır.

Mastalji 3 şekilde olabilir: döngüsel (adet düzeni ile ilgili), döngüsel olmayan, göğüs ön duvarı ağrısı. Bunlardan tedaviye en dirençli olanı döngüsel olmayan meme ağrılarıdır.

Döngüsel mastaljiler 20’ li yaşlarda başlar. Bir meme diğerine daha çok ağrıyabilir. Keskin, vurucu, kol altı ve kola yansıyabilir. İnterkostobakial sinirin meme bez dokusu içinde sıkışması kola yansımasına neden olabilir. Adetten 5 gün önce başlar, adet boyunca devam edebilir.

Döngüsel olmayan mastaljiler 30’ lu yaşlarda başlar. Daha kısa sürelidir, kendiliğinden geçebilir. Genellikle tek taraflıdır. Hiçbir neden olmadan başlayabilir ve tedavisi zordur.

Meme dışı nedenlerden kaynaklanan ağrı nedenine göre tespit edilir ve tedavisi yönlendirilir.

MEME AĞRISINI ARTTIRAN FAKTÖRLER

Östrojen- progesteron oranındaki değişiklik (progesteron azlığı veya östrojen fazlalılığı), prolaktin hormonunda artış, tiroid hormonunda azalma, aşırı kafein tüketimi, çay, çikolata, sigara, yağlı beslenme, alkol suçlanmaktadır.

TEDAVİ

Ağrıyı arttıran faktörleri araştırarak bu faktörleri çıkaracak şekilde yaşam modifikasyonuna gidilebilir. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlardan yaralanılabilir. Çuha çiçeği gibi bitkisel tedaviler denenebilir.


Ankara Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!