Makat çatlağı (anal fissür) nedir?
Makat çatlağı (anal fissür) nedir?

Makat bölgesindeki dokularda oluşan yırtılmaya anal fissür adı verilir. Makat çatlağı olarak da adlandırdığımız hastalığın başlıca belirtileri, dışkılama sırasında hissedilen ağrı ve kanama diyebiliriz.

-En sık şikayetler makatta ağrı kanama ve kaşıntıdır.

-Makattaki ağrı iç makat kasının kasılması ve gevseyememesine neden olur ve bu da yırtığın iyileşmesini engeller.

-Tedavi edilmediginde makatta darlık oluşabilir

-Kalsiyum kanal blokerli kremler ılık su ve dışkı yumuşatıcı tedaviden fayda görülmediği durumlarda anal botox tedavisi(makat iç kasında gevşeme sağlar) veya ameliyat (sfinkterotomi) önerilebilir

Anal Fissür tedavisi;

- Anal Fissür(makat çatlağı) başlangıç döneminde kremler ve ılık su banyolarından oldukça fayda görebilir.

- Anal Botox uygulaması makat çatlağının etkili ve ameliyatsız bir çözümü olabilir.

-Makat Çatlağında diğer tedaviler ile iyileşmeyen durumlarda en başarılı tedavi (%95-100) cerrahi tedavidir.

-Cerrahi tedavi kısa sürelidir ve kolay tolere edilebilir.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!