İdrar kaçırma kadınların korkulu rüyasıdır. İdrar kaçırma kadınların bütün yaşamları boyunca sık karşılaştıkları bir sorundur. Araştırmalar doğurganlık çağındaki kadınların %20–46'sının, menopozdaki kadınların ise %40–69'nun idrar kaçırma sorunu yaşadıklarını gösteriyor. İdrarlarını tutamadıkları için sıvı alımını kısıtlarlar, dışarıya çıkmaya çekinirler, evden fazla uzaklaşmak istemezler. Cinsel ilişki sırasında idrar kaçırdıkları için cinsel isteksizlik olmaya başlar.

Pek çok kadın idrar kaçırma sorununu ped kullanarak çözmeye çalışır. Oysa uzun vadede fiziksel rahatsızlıklar gibi psikolojik sorunlara da yol açabilen idrar kaçırma artık kolayca tedavi edilebiliyor.

Böbreklerden süzülen idrarın dışarı atılıncaya kadar biriktirildiği organ olan mesane ve idrarı mesaneden dış dünyaya taşıyan ürethra, pelvis boşluğu içinde bulunur. İdrar yapmada görev alan bu organlar pelvis boşluğunu alttan destekleyen kas grupları tarafından yerinde tutulur.

Bu kas tabakalarındaki gevşeme ve zayıflıklar idrar tutma güçlüğüne yol açabilirler. İdrar kaçırma (üriner inkontinans) idrarın tutulamaması ve istemsiz olarak serbest bırakılmasıdır. Kadınlar öksürdüklerinde, güldüklerinde, hapşırdıklarında veya egzersiz yaparken az da olsa idrar kaçırıyorlarsa veya idrara çıkmak istediklerinde tuvalete yetişemiyorlarsa bu sorunla karşı karşıya oldukları söylenebilir

İDRAR KAÇIRMA ŞİKAYETİNİN SIK GÖRÜLDÜĞÜ DURUMLAR;

Bazen; zorlayıcı hareketler esnasında ufak miktarda bir sızıntıyla başlayan idrar kaçırma problemi, tedavi edilmediği takdirde kronik ve şiddetli bir hastalık haline gelerek kadının yaşantısını çok olumsuz etkileyebilir. Bu sorunu yaşadığı için egzersiz yapmaktan kaçınan, evden çıkmak istemeyen, geceyi tuvaletin kapısında geçiren veya ped kullanmayı tercih eden pek çok kadın vardır.

Pelvik kaslardaki gevşemeler sonucu mesane sarkması (sistosel), rektum sarkması (rektosel), rahimin vajinaya doğru sarkması ve idrar tutamama (üriner inkontinans) görülebilir.

İdrar kaçırma tedavisinde ilaç tedavisi, pelvik kasları güçlendirme yöntemleri (kegel egzersizleri) açık ve kapalı cerrahi ameliyatlar yapılmaktadır. İlaç tedevileri sürekli ilaç kullanımını gerektirir, ilaç bırakıldığında şikâyetler tekrar başlar. Cerrahi olarak yapılan ameliyatlarda sonuç maalesef %100 değildir. Şikâyetlerin tekrarlama oranları yüksektir.

İncontiLase (Lazerle İdrar Kaçırma Tedavisi) ile ameliyat, anestezi, kesi ve dikiş olmadan idrar kaçırma problemi çözülebilir. Er:YAG lazer teknolojisi sayesinde üretral bölgede ve idrar kesesi ön duvarında fototermal gerilim ve sıkılaştırma sağlanır. İncontiLase az-orta seviyede stres ve karışık tip idrar kaçırma tedavisinde kullanılan, non-invasiv (dokuya hasar vermeyen) Er:YAG lazer teknolojisidir. Bu teknoloji fototermal olarak dokuları uyarır ve hem yeni kollajen oluşumu hem de mevcut kollajen dokusunda yenilenme sağlar.

Bu uyarı sayesinde idrar torbasına destek veren vajinal ve pelvik dokular sıkılaşır. Böylece kadının idrar fonksiyonları normale döner. İncontiLase tedavisi herhangi bir traşlama veya kesme işlemi içermediği için, kanama olmaz ve dikiş gerektirmez. Bu nedenle de hem işlem sırasında ve sonrasında acı duyulmaz, hem de iyileşme süreci çok kısadır. İşlem herhangi bir anesteziye gerek duymadan yapılır ve iyileşme sürecinde ağrı kesici ve antibiyotik kullanımı gerekmez. Hastaların işlem öncesi herhangi bir hazırlık yapmalarına da lüzum yoktur. Normal yaşantıya ve işe hemen dönülebilir. Araştırmalar hastaların %70'nin 120 gün içinde tamamıyla iyileştiğini göstermektedir. Hastaların %94'ü tedaviden 120 gün sonra büyük ölçüde iyileşme olduğunu ve % 68'i idrar kaçırma belirtilerinin tamamıyla yok olduğunu ifade ediyor.

İNCONTİLASE'İN HASTA AÇISINDAN AVANTAJLARI NELERDİR?

Operasyon öncesi veya sonrası hiçbir bakım gerektirmez

Ameliyat, anestezi, kesi ve dikiş gerektirmez (non-invasive)

Uygulama esnasında veya sonrasında acı duyulmaz

20-25 dakika gibi kısa bir süre içinde kolayca uygulanabilir

Günlük yaşantıya hemen dönülebilir

Cinsel hayatı normale döner.

Yüksek başarı oranları ve hasta memnuniyeti sağlayan etkili bir çözümdür

Komplikasyon riski ve yan etkisi olmayan güvenilir bir sistemdir


Antalya Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!