Larinks (gırtlak) kanseri

Larinks (gırtlak) kanseri

Gırtlak kanserlerinde sigaranın özel bir yeri vardır,sigara içmeyenlerde nadirdir. Ayrıca yakın zamanlara kadar gırtlak kanserleri hastaların erkek kadın oranı erkekler lehine 1/10 idi. Buna neden olarak’da erkeklerin daha fazla sigara alışkanlığının bulunması gösterilmektedir. Gerçekten de günümüzde kadınlarda da sigara alışkanlığının başlaması bu oranı yükseltmiştir.Aşırı alkol kullanımı ise sigara içmeyi beraberinde taşıdığından dolayı etken faktör olarak kabul edilir.

Gırtlak Kanserlerinde Belirtiler Nelerdir?
En önemli belirti ise ses kısıklığıdır. Ses kısıklığı hafif dereceden sesin tamamen çıkmamasına kadar değişebilir. Bu yüzden 40 yaşın üstünde ve sigara alışkanlığı olan bir kişide ortaya çıkan ses kısıklığı hiç ihmal edilmemelidir. Diğer bir belirti ise öksürük, boğaz ağrısı, ağrılı yutkunma ve kulak ağrısı olabilir. Nihayet ilerlemiş vakalarda büyüyen kitlenin hava yolunu tıkaması nedeniyle nefes darlığı ortaya çıkacaktır.

Gırtlak Kanserlerinde Tedavi Nedir?
Gırtlak kanserlerinin tedavisinde 2 yöntem vardır. Birincisi cerrahi yani ameliyat diğeri ise radyoterapi yani ışınlamadır. Erken yakalanmış gırtlak kanserlerinde ışınlama yöntemi kullanılmaktadır. Bununla birlikte cerrahi yani ameliyat yöntemi bir çok vakada daha etkin daha güvenilir bir tedavi metodudur.Erken olgularda boğazın içinden ameliyat mikroskopu altında lazerle cerrahi mümkün olmaktadır.
Gırtlak kanseri ameliyatları gırtlağın tamamının çıkarılması ya da gırtlağın bir kısmının çıkarılması şeklinde 2 grupta toplanır. Tabii ki kanser erken teşhis edilerek gırtlağın belirli yerlerine yayılmamışsa; gırtlağın bir kısmı alınacak şekilde yapılan bir ameliyat hem hastanın daha sonraki yaşamını rahat bir hale getirecek hem de hepsinin çıkarılması kadar emniyetli, güvenilir bir tedavi yöntemi olacaktır.Bazı durumlarda da ışınlama ve ameliyat birlikte kullanılan diğer bir yöntemdir.

Gırtlak Kanserlerinde Yapılan Ameliyatların Sonucu Nedir?
Gırtlak anatomik özelliğinden dolayı kanseri gırtlak dışına kolaylıkla çıkarmaz. Kıkırdak bir boru ve bu kıkırdağı örten örtü kanserin gırtlak dışına çıkışını engeller. Dolayısıyla gırtlak kanseri ameliyatları diğer organ kanserleri ameliyatından daha etkili sonuçlar çıkarmaktadır.
Tabii ki en önemli sorun gırtlak kanserinin diğer kanser türlerinde olduğu gibi erken teşhis edilebilmesidir. Erken ve küçük alanları kapsayan olgularda sonuçlar son derece yüz güldürücüdür. Ameliyat sonuçlarına bir diğer etken faktör kanserin gırtlağın hangi bölümüne yerleşim göstermesidir. Çünkü gırtlağın farklı bölümleri farklı kan ve lenf akımına sahiptir.

Gırtlak Kanseri Nedeni İle Ameliyat Edilen Hastalar Konuşabilir Mi? Tekrar Konuşabilmeleri Hangi Yöntemlerle Mümkün Olur?
Genelde gırtlak kanserlerinde iki tip ameliyat yapılır. Birincisi gırtlağın bir kısmının çıkarılması, diğeri ise; gırtlağın tamamının çıkarılması. Birinci tip olan gırtlağın tamamının değil de bir kısmının çıkarılmasında hastanın konuşması zaten mümkündür. Yapılan ameliyatta gırtlağın konuşma fonksiyonu az ya da çok bir şekilde korunmuştur. Dolayısıyla konuşması için ek bir yönteme gerek yoktur. Gırtlağın tamamının çıkarıldığı durumlarda ise konuşma sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldıracak ya da hastanın günlük ve sosyal yaşantısını devam ettirecek konuşmasını sağlayacak bazı yöntemler mevcuttur. Bu yöntemlerden birincisi ameliyat sırasında veya sonrasında ses protezi yerleştirerek konuşmayı sağlamaktır. Diğer bir yol hava yutup çıkararak konuşmaya çalışömaktır ki daha zordur. Bu yöntemleri uygulayamayan hastalar üçüncü bir yöntem olarak konuşma cihazlarından faydalanabilsede pek önermemekteyiz.

Gırtlak Kanserlerinde Lazerle Ameliyat Etkilimidir?
Son yıllarda uygun olgularda Diyod Lazerle çok başarılı sonuçlar alınmaktadır. Boynun dışardan açılmaması ve nefes borusuna delik açılmaması nedeniyle hastalar kısa sürede beslenmeye başlar ve hastanede kalış süresi kısalır.

Bu makale 14 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Prof. Dr. Burhan Dadaş Kulak Burun Boğaz hastalıkları - KBB

Yazar toplam 6 makale yazdı.

Etiketler
Gırtlak kanseri
Prof. Dr. Burhan Dadaş
Prof. Dr. Burhan Dadaş
İstanbul - Kulak Burun Boğaz hastalıkları - KBB
x
Facebook Twitter Instagram Youtube