Üç adet küçük kesiden girilerek kamera ve özel laparoskopi aletleri kullanılarak, fıtığın özel yama ile onarıldığı yeni bir yöntemdir. Bu yöntemle kasık fıtıkları onarılabildiği gibi;göbekfıtıkları, ameliyat yeri fıtıklarıvekarın duvarının diğer fıtıkları da tedavi edilebilmektedir.

FITIK ONARIMINDA LAPAROSKOPİK YÖNTEMİN AVANTAJLARI:

 • Daha az ağrılı olması ve hastanın işine daha erken dönebilmesi
 • Deneyimli cerrahlarca yapıldığında çok daha az nüks(tekrarlama) oranı*
 • Çift taraflı kasık fıtıklarında üç adet küçük delikten her iki tarafın fıtıklarının da onarılabilmesi
 • Daha önce açık ameliyat yapılmış olanlarda daha iyi sonuç vermesi
 • Yara enfeksiyonu ihtimalinin daha az olması
 • Mükemmel estetik sonuç (çok az yara izinin kalması)

LAPAROSKOPİK KASIK FITIĞI (İNGUİNAL HERNİ) AMELİYATLARI:

Açık yöntemde olduğu gibi laparoskopik kasık fıtığı ameliyatlarında da açıklığı kapatmak için bir yama ( greft, meş) kullanılır. En sık tercih edilen yamalar polipropilen veya poliester maddelerinden yapılanlardır.

Açık yöntemde genellikle yama karın duvarının ön yarafına konulur. Laparoskopik yöntemde ise karın duvarının arkasına geçilerek, karın duvarı ile karın zarı (periton) arasına yama yerleştirilir.

Laparoskopik kasık fıtığı ameliyatları TEP ve TAPP olarak 2 yöntemle yapılabilir.

 • TAPP yönteminde karın içine girilir ve tüm karın karbondioksit gazı ile şişirilir, karın zarı açılarak yama yerleştirilir ve karın zarı kapatılır.
 • TEPyönteminde ise karın içine girilmez. Karın zarı ile karın duvarı arasına girilerek sadece bu bölge karbondioksit gazı ile şişirilir ve yama yerleştirilir.

Ameliyat sonrası gaz kaynaklı ağrının daha az olması ve karın içi organ yaralanması riskinin daha düşük olması nedeniyle TEP daha çok tercih edilmektedir.

TEP AMELİYATININ AŞAMALARI:

 • Göbeğin hemen altından 1,5-2cm bir kesi yapılır ve bu kesiden 12mm çapında, içinden kameranın geçeceği, trokar girilir.
 • Ameliyatın yapılacağı bölge karbondioksit gazı ile şişirilir ve hazırlanır
 • Fıtık kesesi tespit edilir ve serbestleştirilir
 • Yama (mesh, greft) rulo halinde bölgeye gönderilir
 • Yama açılır, yerleştirilir ve özel zımbalarla (Protac, Absorbatac) tespit edilir
 • Son kontroller yapılır ve verilen gaz boşaltılır
 • Kesilen yerler dikilir.

Genellikle hastalar laparoskopik fıtık ameliyatını takiben ertesi gün taburcu edilir. 2-3 gün içerisinde günlük işlerini yapar ve 5-7 gün içerisinde aktif iş yaşantısına döner hatta araba kullanır noktaya gelirler.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!