Çikolata kisti (Endometrioma) nedir?

Endometriozis rahim iç zar tabakasını yani endometriumu oluşturan hücrelerin rahim dışında

yerleşmesinden ve yayılmasından kaynaklanan bir durumdur. Çikolata kisti (diğer adıyla

endometrioma) bu durumun yumurtalıklarda kist oluşturmuş halidir.

Kadınların %10’unda görülen bu hastalık, çocuk problemi ve kısırlık yaşayan kadınlarda

%30-50 arasında tespit edilmektedir. Normalde iyi huylu bir hastalık olmasına rağmen

davranış açısından oldukça tahrip edici bir hastalıktır.

Çikolata kisti neden olur ?

Çikolata kisti endometriozis hastalığının ileri evrelerinde oluşur. Karın içindeki, yumurtalık

ve bağırsaklar üzerine yapışmış küçük endometriotik odaklar vardır. Bunlar her adet

döneminde, rahim iç zarı döküldükçe dökülür, kanama olur. Bu şekilde endometriotik odak

gittikçe büyüyerek kistik yapı haline gelir.

Adetli dönemde endometrium tabakası adet kanıyla beraber dışarı atılırken, bir kısmı tüpler

aracılığıyla karın boşluğuna geçer. Normalde bağışıklık sistemi düzgün çalışan kadınlarda

karın içine dökülen bu endometriotik odaklar temizlenir. Ancak bağışıklık sistemi zayıf olan

ve/veya genetik yatkınlığı olan kadınlarda bu odaklar yeteri kadar temizlenemez. Karın

içerisine, organların üzerine yapışır, burada büyümeye başlar. Bu nokta çikolata kistlerinin

gelişmesindeki başlangıç noktasıdır.

Çikolata kisti belirtisi nelerdir?

Çikolata kisti olanlarda en sık görülen belirti giderek artan adet sancısı ve kasık ağrısıdır.

Yine bu hastalarda adetten bağımsız kasık ağrıları olabilir. Çikolata kisti ağrısı gittikçe artan

ve tedavilere yanıtı daha az olan ağrı tipindedir.

Bu hastaların bir kısmında ise infertilite dediğimiz kısırlık problemi yaşanır. Bunların

haricinde endometriozisin yerleştiği organlara göre belirtiler verebilir. Barsaklara yerleşirse

rektal kanama, idrar torbasına yerleşirse idrarda kanama gibi bulgular oluşabilir. Çikolata

kisti patlarsa ciddi kasık ve karın ağrısı, bulantı, kusma tarzındaki akut karın dediğimiz tablo

oluşur. Bu durumda laparoskopi ile girerek veya açık ameliyat yapılarak müdahale edilmesi

gereklidir.

Çikolata kisti nasıl anlaşılır?

Çikolata kisti ultrasonda görüntüsünden tanınır. Ancak bazı kistler çikolata kistine

benzeyebilir. Bu tür hastalarda laparoskopi kesin tanıyı sağlar.

Çikolata kistinin zararları nelerdir? Çikolata kisti gebeliğe engel midir?

Çikolata kisti karın içerisinde yaygın yapışıklıklara neden olarak yumurtalık ve tüpler

arasındaki ilişkiyi bozar. Çikolata kisti tedavi edilmezse zamanla yumurtalıklardaki yumurta

hücrelerini tahrip eder. Yumurtalık rezervini düşürür. Embriyonun rahme tutunmasına engel

olur. Bu nedenlerle çikolata kisti hamileliğe engel olabilir. Ancak çikolata kisti olup hamile

kalanlarda elbette mevcuttur. Çikolata kisti olan gebelerde başka bir sorun olmadıkça,

ameliyat doğum sonrasına ertelenir. Eğer hasta sezaryenla doğum yapacaksa çikolata kisti

sezaryen sırasında alınır.

Çikolata kisti tedavisi nasıl yapılır?

Medyada çikolata kisti bitkisel tedavileri ile alakalı pek çok haber mevcuttur. Özellikle

soğan kürü bu tedaviler içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Ancak soğan kürünün çikolata

kisti tedavisinde bilimsel olarak kanıtlanmış bir etkinliği yoktur.

Çikolata kisti tedavisi hastanın şikayetine, yaşına, çocuk isteğine göre değişir. Çocuk isteği

olan hastalarda öncelikle gebelik elde etme tedavileri denenir. Küçük kistlerde cerrahi

başlangıçta tercih edilmez. Çünkü cerrahi ile yumurtalık hücre kaybı yaşanabilir, yumurtalık

rezervi düşebilir. Bu da hastanın gebelik şansını azaltabilir. Bu nedenle öncelikle diğer

tedaviler denedikten sonra hala gebelik elde edilmezse o zaman çikolata kisti ameliyatı

düşünülebilir.

Ağrısı ön planda olanlarda ağrı kesiciler, sadece ağrı kesici ile rahatlamayan hastalarda

doğum kontrol hapları, progesteronlar, GnRh anologları gibi ilaçlar kullanılabilir. Yine bu

hastalarda hormon içeren spiraller de bir diğer seçenektir.

Ciddi ağrısı olanlarda, büyük veya anormal görüntüsü olan çikolata kistlerinde ameliyat

düşünülür. Ameliyat gereken hastalarda ilk seçenek laparoskopi dediğimiz kapalı ameliyat

yöntemidir.

Laparoskopik çikolata kisti ameliyatı ne kadar sürer?

Çikolata kisti ameliyatının süresi kistin büyüklüğüne, yapışıklık derecesine, tek yada iki

yumurtalıkta olmasına veya cerrahın tecrübesine göre değişir. Normal şartlarda sadece tek

yumurtalıkta kist varsa, ameliyat 30-60 dakika arasında sürer.

Laparoskopik çikolata kisti ameliyatı nasıl yapılır?

Çikolata kisti ameliyatında öncelikli tercihimiz her zaman laparoskopidir. Hastanın

karnından açılan 0.5-1 cm.lik 2-3 adet delikten girilerek kamera yardımıyla karın içi gözlenir.

Daha sonra kullanılan aletlerle kist kapsülü soyularak çıkarılır. Çıkarılan parçalar patolojik

inceleme için gönderilir. Çikolata kisti ameliyatı sonrası kanama kontrolü yapıldıktan sonra

açılan delikler kapatılarak operasyon sonlandırılır.

Çikolata kisti ameliyatı sonrası hasta ilk 4-6 saat dikkatli bir şekilde takip edilmelidir.

Özellikle çok büyük ve yapışık vakalarda kanama olabilir. Takipte problem yaşanmayan

hastalarda bu saatin sonunda sıvı alımı ve yürüme başlatılır. Genelde hasta ertesi gün taburcu

edilir.

Çikolata kisti ameliyatı olan hastalara ameliyat sonrası hastalığın tamamen

temizlenemeyeceği, yaşamın ileri dönemlerinde tekrar başka bir odaktan çikolata kisti

gelişebileceği konusunda bilgi verilmelidir.

Çikolata kisti ameliyatı sonrası iyileşme sürecinde hastaların çocuk isteği yoksa hastalığın

tekrarlama olasılığını azaltmak için doğum kontrol hapları, progesteronlar yada GnRh

analogları başlanabilir.

Çocuk isteği olan uygun hastalarda, ameliyat sonrası 6 ay gebelik için beklenebilir. Herhangi

bir tedaviya gerek kalmadan çikolata kisti ameliyatı sonrası hamile kalanlar olabilir. Bu

ameliyat sırasında bozuk olan anotominin yeniden düzeltilmesine bağlıdır. Hasta genç ve

başka infertiliteye neden olacak bir faktör yoksa bu hastalarda ameliyat sonrası bir müddet

kendiliğinden gebeliğin oluşması beklenebilir.

Ama tam bir anatomik düzelme olmazsa yada yaşı ileri, reervi düşük hastalarda doğrudan

bebek tedavisi yoluna gidilmelidir.

Laparoskopik çikolata kisti ameliyatı fiyatları nasıldır?

Laparoskopik çikolata kisti ameliyatları ameliyatın yapılacağı şehre, hastaneye veya cerraha

göre değişiklik gösterebilir. Bu ameliyatlar Ankarada ameliyatın zorluğuna göre 5000-10000

tl arasında değişmektedir. Ameliyat fiyatları ile ilgili bilgi almak için bizimle iletişime

geçebilirsiniz.


Ankara Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!