İç Kulağımızda, Koklea, Utrikulus, Sacculus ve Yarım Daire kenalları'ndan
(Semisirküler kanallar) meydana gelen yapıya Labirent adını veriyoruz.

Labirent;
-Kemik Labirent ve
-Zar Labirent olarak iki kısımdan meydana gelmiştir.

Labirent iltihap ve travmalar dışında vasküler ve anjionörotik orijinli afetlere
uğrayabilir. Bu tutulumlar “labirent sendromları”na yol açarlar.

Labirent Sendromları:
-İşitme azlığı
-Kulak uğultusu, (kokleovestibüler yollar birlikte afete uğrar) ve
-Baş dönmesi ile karşımıza çıkarlar

Bu hadiseleri meydana getiren sebepler
-primer nöron,
-sinirin radiküler kısmı,
-endolabirent,
-orta kulak,
-hatta dış kulağa ait olabilir.

Olay vasküler ve tansiyonel kaynaklı olursa, krizler şeklinde ortaya çıkar.
Eğer patoloji önemli bir vazodilatasyona bağlı yahut labirent içi kanamayla meydana gelmişse buna "Meniere hastalığı" adı verilir.

Menier Hastalığı
-Kulak uğultusu (şiddetini arttırır)
-Ani baş dönmesi krizi
-Nihayet sağırlık ile kendini, gösterir sonuçta
Geç olarak, krizin geçmesiyle kısmi bir düzelme görülebilir!

Eğer labirent arterlerinin şiddetli bir vazospazmı mevzubahis ise "Lermoyez sendromu" adını alır;
-Progresif bir sağırlık
-Ani ve şiddetli bir baş dönmesi
-Sonra, aniden sağırlıkta kısmi bir düzelme olur! bu bulguya "işittiren vertigo" adını vermekteyiz

Patogenez:
Önce labirent sıvılarının sekresyon, dolaşım ve absorbsiyonu incelenirse: --
-endolenf koklear kanalda stria vaskülaris'den salgılanır. Bütün zar labirenti
kateder ve saccus endolenfaticusa gelir.
-Saccus çevresindeki konnektif doku tarafından fazlası absorbe edilir.
-Eğer salgılanma bozukluğu varsa, emilim ayarlanır ve sonuçta sıvı basıncı sabit
kalır.
-Absorbsiyon bozukluğu ise salgılanmanın ayarlanması ile kompanse edilir. -
-Perilenf endolenften dializ ile meydana gelmektedir.

Perilenf MSS ile
1) Meatus akustikus interna ve
2) Koklear akuadukt aracılığı ile ilişkidedir.

Endolenfte basınç artışı sonucu
-perilenf, MSS'e geçer.
Basınç düşüklüğü ise
-perilenfin, endolenf geçisine yol açar!

Labirent, a. auditiva interna adlı terminal bir dal ile beslenmektedir. Bu arterdeki çap değişiklikleri doğrudan labirente akseder ve hassas nörosensoriyel hücrelerde harabiyete yol açar. Bu sebeple bu bölge damarları pleksus karotikus interna ve vertebral pleksuslardan gelen otonom sinirlerle sarılmışlardır ve onlar sayesinde vucudun diğer bölgelerindeki
-arterioskleroz,
-zehirlenmeler,
-karaciğer bozukluğu v.s. gibi durumlarda, Meniere hastalığı görülebilir.

Bazen labirent dallarından bir kısmını ilgilendiren patolojiler ortaya çıkar. Örneğin, koklear dalları tutulursa baş dönmesi, işitme bozukluğu olur.
Kısa süre sonra basınç artışı da meydana gelince bütün semptomları ortaya çıkar.

Klinik:
•Baş dönmesi: Hakiki baş dönmesi denen çevredeki eşyaların, nadiren eşyalara göre kendinin yer değiştirmesi şeklindedir.
-Soğuk terleme
-Bulantı, kusma
-Filiform nabız
-Hasta çevreye tutunamazsa düşer. Ancak şuur kaybı yoktur. Birkaç dakika-
saat – gün devam edebilir.
-Labirentte aşırı uyarılma olursa, kriz sırasında, şahıs lezyonun olduğu tarafa
dekubitus lateralis durumunda yatar. O tarafa nistagmus olmaktadır.
•Kulak uğultusu tiz vasıfdadır.
•İşitme kaybı persepsiyon tipindedir. Rekrütman görülür.

Etyoloji:
-Arterioskleroz
-Avitaminoz
-Zehirlenmeler
-Karaciğer bozuklukları
-Alerji
-Damar permeabilitesi bozuklukları

Tedavi:
Tedavi sıklıkla medikaldir. Bazı inatçı vakalarda cerrahi tedavi tercih edilir.
-Göz dibi muayenesinde vazodilatasyon bulunursa hipertonik solüsyon verilir
-Allerjenlerden sakınma, desensitizasyon
-Tuzsuz rejimler tavsiye edilir.
-0,5 Histamin ön kola injekte edilince
4 cm çaplı makül olursa vazodilatasyon
< 4 cm çaplı makül olursa vazospazm olduğuna karar verilir. Karşıt ilaçlar
verilir.
-Servikal sempatektomi, novocaine veya ultrason tatbikatı yapılır.
-Bunlardan fayda görülmezse labirent tıbbi olarak (ototoksik ilaçlarla) tahrip
edilir. Ancak diğer salim kulak da zarar görür. Bunu engellemek için
intratimpanik uygulamalar yapılmaktadır.
-Saccus endolenfatikus açılır veya bir cihazla MSS'ye bağlanır. (Şahsın
işitmesi
normal ise!)
-Labirentektomi (işitme kaybıda varsa !)
-Elektrokoterle labirentin koagülasyonu
-Alkol şırıngalarıyla koagülasyonu
-Ultrasonla tahribi, koagülasyonu
-Vestibüler nörektomi


Bursa Kulak Burun Boğaz uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!