Koryon vilüs örneklemesi, cvs
Koryon vilüs örneklemesi, cvs

CVS ( Koryon vilüs örneklemesi); 11-14 gebelik haftasında plasentadan örnek alarak fetüsün kromozomal yapısını değerlendirebiliriz. İşlem karından iğne batırılarak ya da özel kateterlerle vajinal yolla yapılabilir. CVS ile alınan plasental dokular genetik laboratuarında analiz edildiğinde çok yüksek doğrulukla ( %99'dan fazla) fetüsün kromozomal hastalıkları teşhis edilir. İşleme bağlı fetal kayıp oranı %1 civarındadır.

CVS'den sonra %1'den az ihtimalle plasental mozaism görülür ki bu durum tekrar amniyosentez yapma gerekliliği doğurur. %1 den az ihtimalle görülebilecek başka bir durum ise maternal kontaminasyondur ki bu durumda plasental dokulara karışan anne hücreleri test sonucunun yanlış çıkmasına yol açar.

Genetik laboratuarımızda işlem sonrası yaklaşık 2 haftada sonuç vermektedir. İşlemin karından ya da vajinal yolla yapılmasına plasentanın rahmin hangi kısmında yapıştığına bakarak karar verilir. Vajinal yolla yapılan işlem daha ağrısız, kısa süreli ve bol miktarda plasental dokunun kolayca alınmasına olanak sağladığı için ben daha çok vajinal yolla işlem yapmayı tercih ediyorum.


Bursa Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!