Kordosentez (bebeğin göbek kordonundan kan alınması) işlemine ingilizce kısaltmasıPUBS (Percutaneous umblical cord blood sampling) de denilmektedir.

Gebelikte US altında, özel bir iğne ile anne adayının karnından girilerek bebeğin göbek kordonundaki toplar damardan (umbilikal ven) kan alınması işlemidir. 2-3 ml kan alınması yeterlidir.Kordonun plasentaya yakın kısmından yapılması tercih edilir, bu mümkün olmazsa serbest kısımdan da yapılabilir. 10-15 dakika sürer.

HANGİ GEBELİK HAFTASINDA YAPILIR?

18- 40. Gebelik haftaları arasında yapılabilir.Hem tekil hem de ikiz gebeliklerde yapılabilir.

NEDEN GEREKSİNİM DUYULUR?

1. Kromozomal karyotip tayini yaparak kongenital genetik hastalıkların tanısını erken koyabilmek içim(anne yaşı ileri ise, anomalili doğum özgeçmişi varsa.yapılan tarama testlerinde yüksek risk bulunmuşsa veya tarama testlerinin yapılmasında gecikilmiş ise)

2. Gebelikte geçirilmekte olan toxoplazma, rubella vb gibi bazı infeksiyon hastalıklarını teşhis etmek için

3. Bebekte IUGR (İntrauterin gelişme geriliği) varsa

4. Oligohydramnios (amnios mayiinin az olması) durumunda

5. Kan uyuşmazlığına bağlı bebeğin anne karnında sıkıntıya düşmesi muhtemel durumlarda,iyi değerlendirme yapabilmek için,

6. Bebekte anemi (kansızlık) olduğunda; bu yöntemle bebeğe kan nakli de mümkündür.

KORDOSENTEZİN RİSKLERİ VAR MI?

Amniosenteze göre daha zor bir işlemdir. İğnenin bebeğe zarar vermesi pratikte pek mümkün değildir. Ancak;

1. Bebek kalp atımlarında yavaşlama(bradikardi)

2. Su gelmesi ve erken doğum

3. İnfeksiyon

4. Amnios sıvısı içine kanama ve

5. % 1-5 arasında bebeği kaybetme riski olabilir.

İşlemden sonra anne adayının birkaç gün istirahat etmesi iyi olur.Eğer ateş üşüme titreme, kanama ağrı, su gelmesi gibi durumlar olursa, acilen hekimine başvurması gerekir. Rh uyuşmazlığı olan kimselerde mutlaka anti D gama globulin yapılmalıdır.

Kordosentez işleminden sonra 7-10 gün içinde rapor çıkar. Bu yöntemle de olsa, bütün genetik hastalıkların saptanamayacağı bilinmelidir. Amaçlanan genetik bozukluklar için; %99 oranında güvenilir sonuç verir. Agressif bir yöntem olmakla birlikte ihtiyaç duyulduğunda, tecrübeli ellerde yapıldığında, amaca ulaştıması bakımından oldukça değerlidir.


İstanbul Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!