Kemik tümörleri

Kemik tümörleri

Kemik tümörleri mezanşimal hücrelerden köken alırlar. Her yaşta farklı tümör grubu ile karşılaşılınır. İyi huylu olanlar takip yada cerrahi girişim ile tedavi edilirken, kötü huylu olanların tedavisinde cerrahiye ek olarak kemoterapi ve / veya radyoterapi eklenebilir.

Kemik tümörlerinin tanısı bir algoritma içerir. Bunun için hastanın sırası ile klinik, radyolojik ve histopatolojik olarak değerlendirmesi gerekir. Bu değerlendirme multidisipliner yaklaşım dediğimiz Ortopedik Onkolog, Radyolog, Tıbbı Onkolog, Radyasyon Onkologu , Patolog ve gerekli diğer branş hekimlerinin bir araya gelmesi ile yapılır.

Klinik olarak sürekli( istirahatle geçmeyen) ağrı, şişlik, eklem hareket kısıtlılığı dikkate alınmalıdır. Takiben hastadan alınacak basit bir film ile değerlendirmeğe devam edilir. Bu film sonucuna göre gerekirse tomografi, MRI, kemik sintigrafisi ve akciğer değerlendirilmesi yapılmalıdır. Tüm bunlardan sonra biopsi planlanmalı ve bu girişim esas cerrahi müdahalenenin yapılacağı merkez ve cerrah tarafından yapılmalıdır..

Günümüz Ortopedik Onkolojisinin temel felsefesi, uzuvu korumak prensibi üzerine inşa edildiği için tanı algoritmasına uymak bu felsefenin temel taşıdır.

Bu makale 13 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Etiketler
Kemik tümörleri
Prof. Dr. Kaan Erler
Prof. Dr. Kaan Erler
İstanbul - Ortopedi ve Travmatoloji
Facebook Twitter Instagram Youtube