FELİNE PANLEUKOPENİA ( KEDİ GENÇLİK HASTALIĞI)

Son derece bulaşıcı ve çoğu kez ölümcül bir viral enfeksiyondur.
2 ve 4 aylık yavrularda şiddetli enfeksiyon oluşturur. Büyük kedilerde ise subklinik ve ya hafif seyreder. Ölüm oranı, hızlı seyreden durumlarda %100, akut olgularda %25 ile %90'dır.

Bulaşma: Bu hastalık, diğer enfekte kediler, kontamine kaplar (bulaşıcı kaplar yani, hasta bir kedinin dışkılama yaptığı kap gibi), kafesler, kontamine giysi ve eller, aerosol yol, pire ve insektisitler (sivrisinek, kara sinek ...) yoluyla bulaşır.

Klinik Bulgular: Bir gece önce sağlıklı olan kedi ertesi sabah aniden ölür. Ölmeden önce sadece kustuğu görülür. Akut seyirli durumlarda ki bu tipiktir; birdenbire ateş 40 dereceye kadar çıkar ve iştahsızlık görülür. 24 ile 48 saat içerisinde kusma, ishal dehidrasyon ile komplike olur. Tüyler dağınık, karın gergin ve ağırdır. Stomatit (ağıziçi yaralar) gelişebilir. Son dönemde ise beden ısısı düşer. Bazı durumlarda hastalık çok hafif seyreder, 1-3 günde iyileşme olur.

Tanı: Kedi sahibinin vereceği bilgi, yaş, çevre, aşı durumunun bilinmesi ve klinik bulgular tanıyı destekler. Boğaz ve anal bölgeden alınan örneklerden virüs izole edilmesi ve serolojik ( özel kan testleri ) tanıyı kesinleştirir.

Korunma: Aşı onun yegane koruma yöntemidir. Kediye 8. haftada ilk, 12. haftada ikinci aşı uygulanır. Kedinizin halsiz olması ve yemek yemeyi isteyip suyu bile yutamaması hastalığı akla getirir. Gecikmeden bir veteriner hekime başvurmak gereklidir.

Uzman Veteriner Hekim Abdullah TAŞKIRAN


Antalya Veteriner uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!