Katarakt ameliyatı günümüzde başarı oranı en yüksek ameliyatlardan biridir. Doktorların tecrübesi ve teknolojinin gelişmesi ile ülkemizde ve dünyada çok yüksek başarı ile uygulanmaktadır. Standart katarakt ameliyatı olan fakoemülsifikasyon tekniği daha da geliştirilerek, lazer ile bıçaksız katarakt ameliyatı dönemine girilmiştir. Femtosaniye lazer katarakt ameliyatı denilen bu teknikle insan hatasından kaynaklanabilecek komplikasyonlar en aza indirilerek katarakt cerrahisi daha da güvenli bir hale getirilmekte, başarı oranı daha da artmaktadır.

AMELİYATTAN SONRA GÖZÜN KAPALI OLMASI GEREKLİ MİDİR?

Ameliyattan sonra gözün kapalı olması gerekli değildir. Geçmişte ilk gece göz kapatılırken, günümüzde gelişen teknikler sayesinde ameliyat daha kısa sürmekte, iyileşme çok hızlı olmaktadır. Ameliyat bitiminde ilk gece gözün korunması için şeffaf bir kapak veya gözlük verilmekte, ancak gözün bant ile kapatılması gerekmemektedir. Ameliyattan çıkıldığı andan itibaren hafif bulanık dahi olsa görebiliyor olmaları hastalara moral olarak da iyi gelmektedir.

ÇOK İLERLEMİŞ KATARAKT, AMELİYATIN BAŞARISINI ETKİLER Mİ?

İleri evre katarakt, ameliyatın başarısını etkiler. Kataraktın çok sertleşmesi, görmeyi tamamen kapatacak kadar ileri evreye gelmiş olması ameliyatı teknik olarak güçleştirmektedir. İlerlemiş katarakt ameliyatın daha zor geçmesine, iyileşmenin daha yavaş olmasına neden olabilmekte, komplikasyon riski artmaktadır. Bu seviyedeki kataraktların tecrübeli doktorlar tarafından yapılması komplikasyon riskinin azaltılması açısından önemlidir.

KATARAKTA ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİ BAŞARIYI ARTTIRIR

Kataraktın erken teşhisi ve zamanında tedavisi ameliyat başarısını artıran önemli bir unsurdur. Gözlük numaralarında değişiklik, uzak görüşte bozulma gibi belirtiler ile başvuran hastalarda ayrıntılı göz muayenesi ile katarakt teşhisi konulduktan sonra, ameliyat zamanına karar verilir. Okuma, bilgisayar kullanımı, televizyon seyretme, araba kullanma gibi günlük aktivitelerin etkilenmesi ameliyat gerekliliğini işaret eder. Günümüz yaşam koşulları ve gelişen teknikler kataraktın ileri evreye varmadan tedavisini gerektirmektedir.

İKİ GÖZ AYNI ANDA AMELİYAT EDİLİYOR MU?

Aynı anda her iki gözün ameliyatı çok istinai durumlar dışında tercih edilmez. Alınan tüm önlemlere ve çok nadir görülmesine rağmen, katarakt ameliyatında tüm cerrahi müdahalelerde olduğu gibi enfeksiyon riski vardır. Bu riskten kaçınmak amacıyla iki gözün ameliyatı aynı seansta yapılmaz. Doktorun ve hastanın tercihine göre iki göz arasında birkaç gün veya birkaç hafta beklenebilir. Hastanın sağlık durumu nedeniyle ancak bir kez ameliyata alınabileceği istinai durumlarda iki gözün aynı seansta ameliyatı söz konusu olabilir.


İzmir Göz Doktoru uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!