Kapalı yöntemle akciğer ameliyatları

Kapalı yöntemle akciğer ameliyatları

Video yardımlı torasik cerrahi’’ (VYTC) ya da ‘’kapalı akciğer ameliyatları’’ dünya genelinde 20. yüzyılın başından beri uygulanmakla birlikte son yirmi yıl içersinde büyük aşama kaydetmiş olan bir minimal invaziv cerrahi yöntemidir. Kullanılan endoskopların ve görüntüleme sistemlerinin modernleşmesi sayesinde uygulama alanları gün geçtikçe genişlemektedir. Ayrıca endoskopik aletlerin ve endoskopik stapler teknolojisinin gelişmesi ile kapalı akciğer ameliyatları daha uygulanabilir hale gelmiştir. Bu ameliyatların tercih edilmesinin nedeni daha küçük insizyonlar ve daha az ağrılı bir yolla cerrahi işlemi gerçekleştirerek hastanın morbidite ve mortalitesini azaltmak ve hastane yatış süresini kısaltmaktır. Kapalı akciğer ameliyatları, minimal invaziv bir girişim olup açık cerrahi girişimlerle cerrahi ilkeler aynıdır ancak cerrahi teknik farklıdır.

Video yardımlı torasik cerrahi, göğüs cerrahisi alanında hem tanı hem de tedavi amacıyla birçok durumda kullanılmaktadır. En sık akciğer zarından ve akciğerden biyopsi almak amacıyla kullanılırken günümüzde artık kanser cerrahisinde yaygın olarak uygulanmaktadır. Özellikle video yardımlı torakosik akciğer ve yemek borusu ameliyatları, göğüs içerisinde bulunan kitle çıkartılması en sık uygulanan girişimlerdir. Yine göğüs kafesinin doğumsal şekil bozuklukları kapalı yöntemle tedavi edilmekte ve hastalar birkaç gün içerisinde normal hayatlarına dönebilmektedir.

Video yardımlı torasik cerrahi mediastinal kitlelerin hem tanısında hem de tedavisinde kullanılmaktadır. Özellikle lenfoma gibi diğer biyopsi yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda kapalı ameliyat yöntemi ile daha geniş bir alandan biyopsiler alınarak kesin tanıya ulaşılabilmektedir. VYTC; timektomide, nörojenik tümörler gibi posterior mediastinal kitlelerde, perikardiyal sıvının boşaltılmasında ve perikardiyal pencere açılmasında sıklıkla uygulanmaktadır.

Video Yardımlı Torasik Cerrahi Akciğer Kanseri tanısı almış hastalarda da güvenli bir şekilde kullanılıyor.

Video yardımlı torasik cerrahi intratorasik yerleşimli kanserlerin tanısında ve evrelemesinde de kullanılmaktadır. Bu şekilde hastalığın tanısı konulmakta ve yaygınlığı tespit edilmektedir. Eğer hastaya akciğer kanseri tanısı konulmuş ise bir tedavi planı yapılacaktır. Tedavi yöntemi akciğerdeki kanserin yerine, yayılma durumuna ve evresine göre belirlenir. Hastalığın evresi belirlendikten sonra bu evreye en uygun tedavi yöntemi seçilir. Bu konuda gerekirse kurul toplanır ve hastaya en uygun tedavi yöntemi belirlenir. Akciğer kanserinin üç ana tedavi yöntemi vardır; cerrahi, radyasyon tedavisi ve kemoterapi. Bu yöntemler tek başına uygulanabileceği gibi gereken durumlarda birlikte de uygulanabilir. Ameliyatla akciğerin bir kısmı veya tamamı alınarak kanserin çıkarılmasına çalışılır. Radyasyon tedavisinde kanser hücreleri ışın tedavisi ile yok edilmeye çalışılır. Kemoterapide kanser hücrelerinin kontrol altına almak için çeşitli ilaçlar kullanılır. Tüm bu tedaviler tamamlandıktan sonra hastalar belirli aralıklarla kontrole çağrılmak üzere takibe alınır.

Klasik cerrahiye göre teknik farklılıkları olan kapalı akciğer ameliyatlarında, ameliyathane düzeni ve ekipmanlar ve bunları kullanacak olan personelin tecrübesi önem arz etmektedir. Deneyimli bir anestezi uzmanı, video yardımlı torasik cerrahi ekipmanına alışkın cerrahi hemşire ve personel işlemin uygulanabilirliği oldukça kolaylaşacaktır. En önemli ilkelerden birisi kapalı akciğer ameliyatından her an açık cerrahiye geçilecek şekilde her yönden hazırlığın tamamlanmış olmasıdır. Cerrahın kapalı akciğer ameliyatını gerçekleştirebilme becerisine sahip olması gerektiği gibi gerektiğinde açık cerrahiye geçme kararını verebilme yetisine de sahip olmalıdır.

Ameliyat yöntemi:

Kapalı akciğer ameliyatlarında, ameliyat öncesi hazırlık tamamlandıktan sonra genel anestezi altında göğsün yan tarafına birkaç tane küçük insizyon yapılır. Bu insizyonlardan birisine yerleştirilen video kamera vasıtasıyla akciğer ve göğüs içerisindeki diğer organlar bir televizyon alıcısına aktarılır. Yapılması gereken ameliyat bu kamera yardımıyla diğer insizyonlar kullanılarak yapılır. Ameliyat bittikten sonra göğsün içinde geçici olarak bir tüp yerleştirilir ve ameliyat yaraları dikişlerle kapatılır.

Her açık ameliyatın tüm riskleri ve olası komplikasyonları kapalı akciğer ameliyatı için de geçerlidir. Ancak kapalı akciğer ameliyatı uygulanmış olan hastaların ameliyat sonrası yoğun bakımda ve hastanede kalış süreleri daha kısa olmaktadır. Bu süre ortalama 2-4 gün arasındadır. Kapalı akciğer ameliyatının diğer avantajları; normal yaşama dönüş daha hızlı, daha az ağrı, solunum fonksiyonları daha iyi korunmakta ve kozmetik olarak daha iyi olmasıdır. Dünya genelinde giderek artan sıklıkla uygulanmaya başlanan video yardımlı torasik rezeksiyonlar ülkemizde de gün geçtikçe yaygınlaşmakta ve başarıyla uygulanmaktadır. 

Bu makale 11 Nisan 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Prof. Dr. Burçin Çelik, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak Tıp Doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayarak Göğüs Cerrahisi uzmanı olmuştur.

Prof. Dr. Burçin Çelik, Samsun'da bulunan Özel Medicana International Samsun Hastanesi'nde hastalarına hizmet vermektedir.

Etiketler
Akciğer kanseri
Prof. Dr. Burçin Çelik
Prof. Dr. Burçin Çelik
Samsun - Göğüs Cerrahisi
Facebook Twitter Instagram Youtube