Boşalma sırasında meni ile ya da öncesinde ve sonrasında kan gelmesi durumudur. Ürolojik terminolojide Hemospermi (Hemospermia), Hematospermi (Hematospermia) şeklinde adlandırılır. Anormal boşalma tiplerinden biridir. Brüt kırmızı olabildiği gibi ‘paslı renk’ şeklinde de olabilir. Sık görülebilen bu durum çoğu zaman ağrısız bazen de ağrılıdır. Genç yaşta ve ileri yaşta görülebilir. Gençlerde ve yaşlılarda sebepler farklılık arz eder. İdrarda kan görülmesinden tamamen ayrı bir durumdur.

Boşalma sırasında kan deneyimi, erkeklerde büyük bir endişeye neden olur. Ciddi bir hastalığın ilk belirtisi olabileceği unutulmamalıdır. Bu durumun yani hematosperminin sıklığı ülkemizde ve dünya genelinde bilinmemekte sık olduğu tahmin edilmektedir.

Tanı:

Menideki en olası kan kaynağı prostat, komşu organ olan seminal vezikül ve diğer boşaltım kanallarıdır.

Prostat idrar torbasının hemen altında yer alan kestane büyüklüğünde meni oluşumuna katkıda bulunan küçük bir organdır. Çeşitli patolojilerinde kanlı meni şikâyeti görülebilmektedir.

Seminal veziküller ise meninin taşınmasında ve depolanmasında görev alan lümenli bir organdır. Meni kesesi olarak adlandırılır, iki adet olup prostat bezinin arkasında sağlı sollu yer alır. Testisten gelen sperm hücreleri burada prostattan gelen sıvılarla birleşir. Kesenin İltihabı durumunda kasıklarda, belde ve makatta ağrı bazen de kanlı meni görülür. Bu kesenin iltihabı dışındaki diğer patolojilerinde de kanlı meni şikayeti görülebilir.

Sebebin bulunması önemlidir, tedavinin şeklini belirler.

Kanlı meninin en sık sebepleri

 • Prostat ve seminal vezikülün nonspesifik inflamasyonu
 • Epididimit
 • Üriner taşlar
 • Tüberküloz
 • Üretral polip
 • Travma
 • Prostat Kanseri (ileri yaşta)
 • Veziküloseminalis tümörleri
 • Prostatik enfarktlar

Daha nadir sebepleri

 • Boşalma kanalı darlıkları
 • Boşalma kanal kistleri ( Urtiküler, Müller kanal, VS, VD, prostatik retansiyon kisti )
 • Üretral darlık
 • Arteryel hipertansiyon
 • Arterio-venöz malformasyonlar
 • Klasik Von Willebrand
 • Hematolojik hastalıklar
 • Kanser metastazı
 • Karaciğer sirozu
 • Aspirin ( İlaçlar)

Tanı, üroloji uzman hekiminin yapacağı, fiziksel değerlendirme ve bir dizi testler ile mümkündür. İlk başta sizde çok endişe yaratan bu durum nedeniyle, korkunuzu ve endişenizi yenmenize yardımcı olacaktır. Ardından ileri tanı testleri yapmadan önce, hastanın özgeçmişini araştıracaktır. Hastanın cinsel hayatı, cinsel yolla bulaşan bir hastalık olup olmadığı, travma öyküsü, yakın zamanda zorlamalı bir cinsel ilişkide bulunup bulunmadığı, idrarda kan olup olmadığı gibi bir çok durum sorgulanacaktır.

Semen analizi ve kültürü, idrar tahlili ve kültürü, cinsel yolla bulaşan ya da başka enfeksiyon testleri, ultrason veya MR tanı için yapılabilecek birkaç testtir.

Ciddi bir hastalığın ilk belirtisi olabileceğinden doktorunuzdan çekinmeden randevu talebinde bulunun. Tedavi edilebilen bir şikâyet olduğunu unutmayın.


İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!