Daha önce yapılan kanal tedavisinin yeniden yapılması işlemine Retreatment denir. Retreatment yapılırken eski kök kanal dolgusu tamamen çıkarılır, kanal temizlenir, şekillendirilir ve yeniden doldurulur. Retreatment genellikle daha önce yapılan tedavinin başarısız olduğunu gösteren belirgin işaretler ve semptomlar var ise yapılır. Ancak ortaya çıkabilecek potansiyel bir başarısızlık söz konusu olduğunda da uygulanabilir.

Başarı ve başarısızlık klinik ve radyografik bulgularla incelenir. Endodontik başarısızlığın en önemlisebeplerinden biri, etkin genişletme ve temizlik yapılmadan eksik doldurulan kanallar, yani tedavininteknik yetersizliğidir. Kanal tedavili dişin doğru restore edilememesi ve sızıntı gerçekleşmesi, kanal üzerine dişe destek amacıyla konulan postların dişe hasar vermesi, dişlere ait kanalların tam bulunamaması ve tedavi edilememesi, dişin perfore edilmesi ( yani hatalı bir yerden delinmesi), kanal içinde alet kırılması gibi sebepler de başarısızlığa sebep olur.

Eski kanal dolgusunun uzaklaştırılmasında kullanılan çeşitli teknikler mevcuttur. Eğer diş güncel kanal dolgu malzemesi olan güta-perke ile doldurulmuşsa, öncelikle bu madde kaldırılmaya çalışılır. Bunun için eskiden daha çok güta çözücü kimyasal maddelerden faydalanırken, günümüzde rotary sistemlerden faydalanılarak hızlı ve etkili retreatment tedavileri yapılmaktadır. Yine her zamanki gibi dezenfektan maddelerle kökün içi yıkanır ve bakteriler uzaklaştırılır. Tüm belirtiler kaybolunca kök kanalı sızdırmaz, yoğun bir biçimde doldurularak, tedavi sona erer.

Eğer bir diş başarısızlıkla sonuçlanan bir kanal tedavisi geçirmişse bu tabi ki yeni yapılacak tedavininbaşarı şansını da azaltacaktır. Çünkü hem o bölgedeki mekanik zorluklar artmış, hem de daha güçlü bir bakteri içeriği gelişmiştir. Bu sebeple yapılacak retreatment tedavisinin bu konuda uzman kişilercegerçekleştirilmesi daha yerinde olacaktır.

Kanal tedavisinde başarısızlık varsa; klinik olarak dişe dokunmada ve vurmada ağrı (palpasyon ve perküsyon), hasta açısından çiğnemede ağrı, patolojik olarak şişlik ve radyolojik olarak da kemik dokusunda erime gözlenmelidir. Ancak bu belirtiler varsa, hekim tanı ve teşhisi retreatment gerekiyor şeklinde koyar ve bir tedavi planlaması yapar.

Bazı durumlarda kanal tedavili dişin tekrar tedavi edilmesi zor olacaktır. Örneğin, dişte bir post uygulaması ve yeni yapılmış bir kron varlığı söz konusu ise kanal tedavisinin tekrarlanması yerineendodontik cerrahi uygulanır. Başka bir makalemizde ayrıntılı bahsedeceğimiz apikal rezeksiyon adı verilen tedavi budur. Enfekte bölgeye dişin köküne yakın olarak açılan küçük bir kesi ile ağız içinden ulaşılır ve bu bölge cerrahi olarak temizlenir ve sızdırmaz dolgu malzemeleri ile kök ucu dolgusu yapılır.

Elbetteki en doğru yaklaşım her dişin bir kere kanal tedavisi görmesidir. Ancak, kötü yapılmış bir kanal tedavisi olsa bile dişe tedavi olma şansı tanınmalı, asla çekim düşünülmemelidir. Uygun şartlarda yapılırsa retreatment başarı şansı %80-90 ‘nın üzerindedir.


İstanbul Diş Hekimi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!