Talasemi- Lösemi- Aplastik Anemi gibi kan hastalıkları ve tüp bebek tedavisi:

Ailelerde bazı ciddi rahatsızlıkların taşıyıcılığının olması gelecek nesiller içinde risk faktörü getirebilmektedir. Genetik bir takım rahatsızlıklar yeni hayata gelecek canlılar için önemsenmesi gereken ve önlem alınması gereken durumların altını çizebilir. Çağımızda teknolojinin vermiş olduğu imkanlar ile DNA analizleri henüz bebek embriyo aşamasında iken yapılabilmekte ve bu taramalar sayesinde yeni doğacak canlılar koruma altına alınabilmektedir.

Genin yapısını tanımlamak, hangi hastalığa sebep verebileceğini bilmek ve sağlıklı embriyo seçimleri için embriyologlar her geçen gün yeni çalışmalar ile umutları büyütebilmişlerdir. Tüp bebek tedavileri ile embriyo seçimlerinin olanak bulması pek çok çeşit kan hastalığında da gelecek nesilde önüne geçebilmiştir.

Talasemi, aplastik anemi, lösemi gibi hastalıklarda risk faktörü olan aileler için gen taramaları başlatılan tüp bebek zincirleri oluşturulmuş ve bu yan uygulamalar ile başarılı sonuçlar açığa çıkabilmiştir. Tüp bebek tedavileri ile bahsi geçen PGD uygulamaları teknolojinin insanlığa sunabileceği en büyük hizmetlerdendir.

PGD İle tüp bebek tedavilerinde hangi genetik tanılar gerçekleştirilebilir?

Talasemi

Orak hücre anemisi

Hemofili

Lösemi

Kistik fibrozis

Kan hastalıkları ve tüp bebek tedavilerinin gerekliliği:

Dünyaya gelecek olan bebeklerin henüz embriyo aşamasında iken DNA zincirine ait yapılaşmasının taranabiliyor olması tıpta son derece önemli bir durumdur. Çünkü daha önce evlat sahibi olabilmiş ve çeşitli kan hastalığı taşıyan kardeş içinde doku örneği gerekliliği ayrıca önemli bir konudur. Kardeşler arasında yapılabilecek doku transferi için de yapılan genetik taramalar hayati önem taşıyabilir. Yine embriyolar taranabildiği için ve de sağlıklı olanların tercih edilebileceği için tüp bebek tedavilerinde başarı şansı artacaktır.

Genetik kodlama problemi olan embriyolar çoğu zaman anne bedeninde tutunamayacak ve kendiliğinden düşük ile son bulacaktır. Vücudun yabancı madde gibi tanımlaması ile sağlıklı gebelik bu anlamda da olamamaktadır. Zaten dünyaya gelmesi arzu edilen evlat kavramında çiftlerin en temel konusu; bebeklerinin sağlıklı olmasıdır. Özellikle de çeşitli kan hastalıklarının taşıyıcılığını üstenmek durumunda olan ailelerin en büyük korkuları bu tip kan hastalıkları ile dünyaya gelecek bebeklerdir. Tüp bebek tedavilerinde yapılan yardımcı uygulamalar sayesinde erken dönemde; daha anne karnına transfer edilmeyen embriyolar elekten geçirilebileceği için, başarılı sonuçlara iyi zemin hazırlayabilecektir.

Tüp bebek tedavileri ile neler aşılabilecek?

Preimplantasyon genetik tanı uygulamaları eşliğinde başlatılacak olan tüp bebek tedavileri ile yineleyen düşüklerde etken sebep açığa çıkarılabilinecektir. Yine en büyük ve en yorucu hayati sıkıntının varlığı kardeş rahatsızlığı için; yeni dünyaya gelecek olan varlığın hayat kurtarıcı nitelikte olabilmesi aileler için ‘’iki önemli meselenin çözülmesi ‘’gibi son derece önemli bir konudur. Dünyaya gelecek sağlıklı kardeş ile kordon kanı yahut kemik iliği gibi hayati sağlık yardımı ile tüm aile için sağlıklı çözümler açığa çıkabilecektir.

Talasemi, lösemi ve aplastik anemi gibi kan hastalıkları ile dünyaya gelme ihtimali olacak yeni nesil için tıp yenilikçi çözümler sunabileceği için embriyo seçim aşamasında başlatılan bu teknikler ile başarılı sonuçlar açığa çıkacaktır. Tüp bebek tedavi merkezinin PGD uygulamaları ve DNA taramaları gibi yan metotlarda da üstün başarılara imza atmış olması arzu edilir. Tecrübe ve güven verebilecek kuruluşlar riskli aile grupları için son derece mühimdir. Embriyoların doku tiplerinin belirlenebilmesinde embriyolog tecrübesi çok önemlidir. Tüp bebek tedavisi ile dış ortamda meydana gelen embriyolar sonrasında gözleme alınacak ve taşıyıcı olabilecekleri genetik hastalıkların varlığını çok erken aşamada bildirebileceklerdir. Bunu tecrübesi ile ayırt edebilecek embriyolog tedavi için en büyük adımı atabilecektir.

Tüp bebek tedavileri ile çiftlerde tespit edilebilecek bir takım kan hastalıkları ve genetik hastalıklar karşısında; çiftlere erken bildirilen sağlık sorunları da ileride yaşanabilecek sıkıntıları ekarte edebilmek için son derece önemlidir.


İstanbul Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!