Sepsis, kan dolaşımına bakteri, virüs, mantar gibi bir enfeksiyon etkeninin karışması demektir. Kana karışma sayesinde bu enfeksiyon etkeni tüm organlara ve vücuda yayılır.

Uğradığı her organa hasar verir. Bu yüzden Sepsis yani kan dolaşımı enfeksiyonu çok tehlikeli bir durumdur.

Bu hastalığın mortolitesi yani ölüm oranı % 40’ dır. Sepsisli olan her 10 hastadan 4’ü ölümle sonuçlanıyor. Bu yüzden, erken tanı ve tedavi çok önemlidir.
Bu hastaların kanında hangi bakteri veya hangi mantarın olduğunu bilmek önemlidir. Çünkü ona yönelik gerekli tedavi verilir.

Bunu öğrenmenin yollarından biri, hastanın ateşli olduğu dönemde, kan örneği alınarak buradan bakteriyi veya mantarı üretmeye çalışmaktır. Buna kan kültürü denir. Fakat bu işlemin bazı dezavantajları vardır. Bu işlem uzun sürede sonuçlanır.

Yavaş üreyen bakterilerde ve mantarlarda bu süre 1 hafta 10 güne kadar çıkabilir. Eğer hasta antibiyotik alıyorsa, sonuç etkilenir. Bu sebeplerden dolayı kan kültüründe pozitiflik oranı yani bakteri/ mantar yakalama oranı % 15- 25 civarındadır.

Kan kültürünün bu dezavantajlarından dolayı alternatif bazı yöntemler üretilmiştir. Bunlardan en önemlisi SepsiTest’dir. Bu test, kandan direk çalışılan, sepsis yani kan dolaşımı enfeksiyonu tanısı için hızlı bir moleküler PCR testidir.

SepsiTest ile kan örneği alınarak kan dolaşımı enfeksiyonuna sebep olabilecek 700’ün üzerinde bakteri ve mantar saptanır. Bunu kanda dolaşan bakteri ve mantarların DNA’sını saptayarak yapar. Şu anda dünyada en geniş paneli saptayan ve isimlendiren PCR testi durumundadır.

Bu test, biraz önce bahsettiğimiz kan kültürü gibi antibiyotik verilmesinden etkilenmez. Bu yüzden tedavi yanıtını ölçmede de etkilidir. SepsiTest, 4 saat içinde kanda bir bakteri veya mantar olup olmadığını söyler. Sonuç negatif ise test burada sonlandırılır.

Bakteri veya mantar yoktur. Eğer sonuç pozitif çıkarsa, test devam ettirilir ve kan dolaşımı enfeksiyona sebep olan bakteri veya mantarın ismi konur.

Buna göre tedavi yönlendirilir. Bu test, çoğu zaman hayat kurtarıcı olabilir.

İstanbul Enfeksiyon Uzmanı uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!