Kalınbarsak kanseri ve cerrahisi
Kalınbarsak kanseri ve cerrahisi

Tüm kanserlerde erkeklerde 3., kadınlarda ise 2. sıklıkta görülen kanserlerdir. Genellikle sinsi bir seyri vardır. Özellikle rektal kanama şikayetinin hemoroide bağlanıp endoskopik muayenenin ihmal edilmesi durumunda hastalık ancak ileri evrelerinde tanınabilmektedir
En çok 50-75 yaşları arasında görülür.
Kanser en çok sol kolonda yerleşir.

Neden Olarak:
o Ailevi faktörler(kalıtım)
o İltihabi bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit ve crohn)
o Çevresel ve beslenmeye ait faktörler (yağ, posadan fakir beslenme … vs)

Belirtiler :
o Sol kolon tutulumunda ileus bulguları (bağırsak tıkanması) gelişebilir.
o Her düzeyde tümörlerde makattan kanama ve kansızlık(anemi) şikayeti olabilir.

Tanı:
• Erken tanı ile sağ kalım oranı atırılmıştır.
• Özellikle 40 yaş üzeri makattan kanama şikayeti olanların öncelikle kanser olmadığı kanıtlanmalıdır. Bu hastalara kalın barsak grafileri ve/veya kolonoskopi yapılmalıdır (kalın bagırsağın kamera ile izlenmesi).
• Kanser tarayan laboratuvar testlerinden (ca19-9, cea) yararlanılabilir.
• Hastanın ve hastalığın durumuna göre tomografi ve ultrasonografi tanı için kullanılabilir.

Tedavi:
• Hastalığın yerleşimine göre kalın barsağın bir bölümü geride tümör dokusu kalmayacak şekilde çıkartılır.
• Hastalığın erken evrede (polip evresinde) endoskopik olarak tanınması durumunda ameliyat gerekmeksizin endoskopik olarak tedavi sağlanabilir.
• Kalın barsak kanserleri en çok karaciğere yayılır, karaciğerdeki yayılım sınırlı ise (karaçigerin bir lobunu tutmuş ve 5 den az ise) ameliyata karaciger rezeksiyonuda eklenir(hastalıklı kısmın çıkarılması).
• Hastalığın durumuna göre hastaya ameliyat sonrası kemoterapi gerekebilir.


Ankara Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!