Kalça estetiği nedir?
Kalça estetiği nedir?

Tüm diğer fiziksel özelliklerimiz gibi kalça ve popo yapısı da genetik olarak taşınır. Eğer kalça yapısı güzel ise bunu korumak için egzersizler, bakım ve bilinçli beslenme yeterli olacaktır ama; kalça yapısı genetik olarak kötü ise veya zaman içerisinde bozulmuş ise birtakım cerrahi yöntemlerle bu istenmeyen görünümler giderilebilir.

Birkaç asır önce yapılan sanat eserlerinde geniş kalçalara ve popoya sahip kadınlar estetik, güzelik ve cinsellik sembolü olarak ifade edilmekte idi. Değişen zamanla birlikte estetik normlarında değişmesi sonucunda, günümüzde dar kalçalı ve arkaya doğru çıkık popolu kadınlar seksi ve güzel kadınlar olarak kabul edilmektedir.

Yıllar önce kalça ve popo estetiği ameliyatları çok nadir yapılmakta iken, popüler kültür ve modanın etkisi ile kadınlar güzelliği sadece yüz güzelliği olarak görmekten vazgeçmişler, vücut güzelliğine de en az yüz güzelliği kadar hatta ondan daha fazla önem vermeye başlamışlardır. Buna bağlı olarak kalça ve popo estetiği istemi ile estetik cerrahlara başvuran kişilerin sayısı hızla artmaktadır.

Şekilsiz ve büyük kalça hem bacak boyunu kısa gösterir, hem de vücudun üst ve alt kısınları arasındaki orantılı görünümü bozar. Günümüzde arzu edilen kalça ve popo biçimini; yuvarlak ve arkaya doğru çıkıntılı, ama kasların aşırı belirgin olmadığı, yanlara doğru taşmayan, dar biçimli, üst alt mesafesi kısa olarak tarif edebiliriz.

Kalça ve popo estetiği için yapılan ameliyatları;
liposakşın ( vakumla yağ alma ) kalça protezi yerleştirilmesi ( gluteal implant ), kalça-popo dikleştirme ( kalça germe, buttock lift ) ve popoya yağ dokusu enjeksiyonları ( lipoenjeksiyon ) ve gluteal askı uygulamaları olarak sıralayabiliriz. Tüm bu müdahaleler genellikle genel anestezi altında yapılmaktadır ve yöntemine göre 2-3 saat arasında sürmektedir.

İstenilen kalça-popo biçimini elde etmek için bu ameliyatlar tek başına veya beraberce uygulanabilir. Örneğin fazla olan ve yanlara doğru taşmış ve aşağıya sarkmış kısımlardan liposakşın yöntemi ile yağ alınırken, arkaya doğru çıkık olması gereken orta bölüme de gluteal protez veya yağ enjeksiyonu yapılabilir.

Liposakşın ve yağ enjeksiyonu ( lipoinjeksiyon ) kanüller ve enjektörler ile yapılan bir müdahale olduğundan kalça ve popo üzerinde herhangi bir iz bırakmaz ve kişiler kısa sürede günlük hayatlarına dönebilirler.
Gluteal askı yöntemi; özel iplikler kullanılarak yapılan bir müdahaledir. İz bırakmayan bir yöntemdir, ancak diğer bütün yöntemlerde olduğu gibi hasta seçiminin doğru bir şekilde yapılması gerekir; Gluteal askıya aday bayanlar genellikle genç- orta yaş grubunda, popo ve kalça derilerinde fazla sarkma olmayan, deri altı bağ dokusunun sağlamlığını fazla yitirmediği kişilerdir. Bu özelliklere sahip olmayan kişilerde istenmeyen sonuçlar elde edilebilir. Bilinmesi gereken bir durumda, gluteal askı uygulanan kişilerin ameliyattan sonra belli bir dönem oturup kalkarken ağrı duyabilmeleridir.

Kalça ve popo protezi ( gluteal implant ) ameliyatı; gluteal kasların altına silikon protez yerleştirerek poponun arkaya doğru çıkıntılı olmasını sağlamak için yapılır. Bu ameliyatta kesiler hem küçük hemde çok görünmeyen bir bölgeden yapıldığı için belirgin iz kalmaz.

Kalça germe ameliyatı ise aşırı sarkık, deri altı yağ ve destek dokusunu büyük oranda kaybetmiş popolarda seçilmesi gereken yöntemdir, daha çok aşırı kilo kaybetmiş veya yaşlı kişilerde uygulanmaktadır. Kalça germede derinin gerildiği diğer ameliyatlarda olduğu gibi fazlalık olan deri ve derialtı dokusu kesilerek alınır, kalan deri yukarı doğru gerilerek dikilir. Böylece poponun daha diri ve toparlanmış bir görünüme kavuşması sağlanır. Kalça germe ameliyatında iç çamaşırı altında saklanabilen izler kalmaktadır.


İzmir Plastik Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!