Toplumun % 20’sini ve ortalama her 5 kişiden birini etkileyen ritim bozukluğu, anne karnında bile ortaya çıkabilen ve kontrol altına alınması gereken önemli bir sağlık sorunudur. Ritim bozuklukları; hayatı tehdit edici olanlar, kalp fonksiyonlarını bozanlar ve yalnızca yaşam kalitesini etkileyenler olarak sınıflandırılabilir. Ritim bozukluğu, herhangi bir belirti vermeden de ortaya çıkabilir ve yaşam boyu devam edebilir. Bu nedenle aritminin erken evrede tanınması ve ileri boyutlara ulaşarak kalp sağlığını tehdit etmemesi için çocukluk döneminde yapılacak sağlık kontrollerinin önemi büyüktür.

Bu nedenle bebeklere doğar doğmaz ya da çocuklara anaokulu döneminde EKG ve EKO gibi tetkikler yaptırarak, olası bir doğumsal kalp sorunu ortaya çıkarılabilir ve erken dönemde kontrol altına alınabilir.

Ritim bozukluğuna karşı doğar doğmaz kalp kontrolü Ritim bozukluğu, yeni doğanlarda doğumsal kalp hastalıkları nedeniyle ortaya çıkabilir. Annenin kalp ritminin bozulması, aritminin derecesine göre bebeğin beslenmesini ve gelişmesini de olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle bebeklere doğduğu anda ya da birkaç gün içinde yapılacak fizik muayene ve EKO, ileride gelişebilecek aritmi sorunlarının ve başka kalp hastalıklarının erken tanısının konulmasını sağlar. Eğer bebekte doğumsal bir kalp hastalığı belirlenmişse, ona göre önlem alınarak tedavisi erken dönemde gerçekleştirilir. Anaokulu döneminde yapılacak bir EKO, spor sahalarındaki ani ölümleri engelleyebilir.

Ritim bozukluğunun erken dönemde kontrol altına alınması ve tedavi edilmesi, sorunun hasta için ölümcül boyutlara ulaşmasını engeller. Bunun için çocuklar anaokuluna başlarken mutlaka bir kardiyoloji uzmanı tarafından muayene edilmelidir. Özellikle anaokulu ve ilköğretim döneminde yaptırılacak muayene, EKG ve EKO ile ileride futbol, basketbol gibi spor sahalarında ritim bozukluğu nedeniyle yaşanan ani ölümlerin önüne
geçilebilir; kişinin 20’li yaşlarda bile ortaya çıkabilen kalp yetersizliğine gitmesi engellenebilir.

Her ritim bozukluğu farklı şekilde tedavi edilir Bazı ritim bozuklukları “ablasyon” adı verilen radikal yöntemlerle tedavi edilir ve bir daha hiç tekrar etmez. Ancak ritim bozukluklarının % 60’ın üzerinde olan kısmı, radikal tedaviden yoksundur. Bunların bir kısmı ilaçlarla yıllarca ya da ömür boyu tedavi edilmek durumundadır. Bir kısmının tedavisi de kalp pilleri ile mümkündür. Kalp pili takılan hastanın da sürekli kontrol altında tutulması gerekir. Ritim bozukluğu sorunu yaşayan hastanın, mutlaka ritim bozukluğu konusu ile ilgili bir kardiyoloji uzmanı tarafından takip edilmesi gerekir.

Bazı ritim bozuklukları, altta yatan bir hastalık nedeniyle ortaya çıkabildiği için, bu hastalıkların tedavisi gerçekleştirildikten sonra var olan ritim bozukluğu sorunu da çözülmüş olur. Yaşam şekli ritim bozukluğunu etkiler Kişinin yaşam biçimi, kalp ritmi üzerinde etkilidir. Beslenme alışkanlıkları, uyku düzeni, aktif ya da hareketsiz yaşam gibi etkenler, ritim bozukluğunu tetikleyebilir. Enerji içeceklerinin tüketimi, çok şiddetli ritim bozukluklarına neden olabilir. Ancak bu geçici bir durumdur.

Elektrolit dengesizliği durumları; kandaki sodyum, potasyum ve magnezyum gibi elementlerin düzeylerinin bozulmasından kaynaklanmakta ve ritim bozukluğuna neden olmaktadır. Elektrolit dengesi sağlandığında ritim bozukluğu sorunu da ortadan kalkacaktır. Tüm çocuklarımızın ilkokul döneminden başlayarak bir spor dalına yönlendirilmesi, sağlıklı yaşam için çok önemlidir. İleri yaşta spora başlayacak olanların ise kendisine ve yaşına uygun olan bir dalı seçerek günde bir saat spor yapması, kalp ritminin düzenlenmesi bakımından çok önemlidir. Özellikle yürüyüş ve yüzme, aritmi için en iyi sporlardandır.

Riskler ortadan kalkınca aritmi sorunu çözülür Kalp hastalıklarına yol açabilecek bütün riskler, aritmi için de bir risktir. Göbek ve bel çevresindeki yağlanma, hipertansiyon, obezite, koroner damar sorunları aritminin en sık nedenlerindendir. Bel çevresinin erkeklerde 102, kadınlarda 88 santimetreyi geçmesi, kalp hastalıklarını ve aritmileri tetikleyici önemli bir risk oluşturur. Hipertansiyon en sık aritmi nedenlerinden biridir. Bunun yanında koroner kalp hastalıkları, kolesterol ve şeker yüksekliği de ritim bozukluğu gibi önemli kalp hastalıklarına yol açabildiği için; bu risklerin ortadan kaldırılması, ritim bozukluğu sorununu da ortadan kaldıracaktır.


İstanbul Kardiyolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!