Kadınlarda kalp damarlarının küçük çaplı olması, tanı ve tedavide karşılaşılan güçlükler, kalp hastalığının ağır seyretmesine, komplikasyon ve ölüm oranının yüksek olmasına yol açmaktadır. Tüm bu olumsuzluklar üzerinde iyileştirici etkileri olan Ritmik Masaj (EECP) Tedavisi, kadınların kalbini koruma ve tedavi için en ideal yöntemidir.

Ülkemizde ve Dünya’da, kalp ve damar hastalıkları kadınlarda da en önemli ölüm nedenidir. Genelde, kadınlarda doğurganlık çağında östrojen hormonunun koruyucu etkisi ile damar sertliğine bağlı koroner kalp hastalığı menopozdan sonraki yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Fakat, günümüz kadınlarında şeker hastalığı, kan basıncı yüksekliği, kan yağları yüksekliği, şişmanlık, insülin direnci, sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, yoğun stress gibi risklerin artmış oluşu, menopoz öncesi yaşlarda östrojen’in koruyucu etkisini bastırmakta, kalp - damar hastalığının kadınlarda da, erkeklerde olduğu gibi, erken yaşlarda ortaya çıkmasına yol açmaktadır.

Kadınlarda, kalbi besleyen koroner damarların ve bu damarların damar sertliği ya da ateroskleroz diye bilinen hastalıkla daralması ya da tıkanması sonucu ortaya çıkan koroner kalp hastalığının bazı olumsuz özellikleri vardır. Örneğin:

Kadınların kalp damarlarının çapı küçüktür. Bu nedenle, ufak damar sertliği plakları bile damarlarda kan akımını ciddi derecede engelleyen darlıklar oluşturur. Küçük çaplı damarlardaki darlıkların balon-stent ile açılması ya da bypass ameliyatı ile tedavisi mümkün olmayabilir. Bu girişimsel tedaviler uygulanabilse de, kısa süre içinde, bazen birkaç ay sonra, işlem uygulanan noktalarda yeniden daralmalar olur, hastalık nükseder. Damarlarda pıhtı oluşumu ile tam tıkanmalar olduğunda ise kalp krizi ve kalp yetersizliği gelişir.

Kadınlarda sıklıkla, ince kılcal damarların hastalığı ön planda olabilir. Böyle durumlarda, kalbin ana besleyici damarlarında daralma olmadığından, koroner anjiyografi ile damarlar normal görünür. Hastada göğüs ağrısı yakınması ve diğer testlerde kalpte kanlanma azlığı saptanmasına rağmen, koroner anjiyografinin normal bulunması, hastalığın tanısını zorlaştırır. Ayrıca, ince damar hastalığında, balon-stent ve bypass ameliyatı ile tedavi olanağı da bulunmaz.

Kadınlarda hastalık belirtileri yanıltıcı olabilir. Koroner kalp hastalığının tipik belirtisi yol yokuş gibi eforlarla gelen, dinlenmekle geçen göğüs ağrısıdır. Kadınlarda ağrının yeri, geliş zamanı ve şiddeti farklılıklar gösterebilir ve önemsenmeyerek doktora başvuru ihmal edilebilir.

Kadınlarda tanı testleri yanıltıcı olabilir. Efor testi ve kalbin kanlanmasını gösteren ilaçlı efor testi (miyokard sintigrafisi) de kadınlarda yanıltıcı sonuç verebilir.

Kadınlarda tedavi yetersiz kalabilir. Verilen ilaçları düzenli kullanmada ihmal, balon-stent ve bypass ameliyatı uygulamaları sırasında istenmeyen yan etkiler ve sonrasında tekrarlayan daralma ve tıkanmalar nedeni ile tedavi yetersiz kalabilir.

Tüm yukarıdaki nedenlerle, kadınlarda koroner kalp hastalığının seyri ağır, komplikasyonları sık ve ölüm oranı yüksektir.

Kadınlarımızın kalbini nasıl koruyabiliriz?

Kadın kalp hastaları için ideal tedavi, kısaca “EECP Tedavisi” diye tanımlanan “Ritmik Masaj Tedavisi”dir. Bu tedavinin, kadınlar için yukarıda sayılan tüm olumsuzluklara karşı iyileştirici etkisi vardır. Şöyle ki:

Kalbin ana besleyici damarlarını genişletir. Böylece, ufak damar sertliği plaklarının kan akımını engelleyici etkileri azalır, kalbin kanlanması düzelir. Balon-stent ve bypass ameliyatı uygulananlarda yeniden daralma ve tıkanmaları önler, bu tedavilerle elde edilen iyiliğin daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

İnce kılcal damarları genişletir, damar ağını zenginleştirerek doğal bypasslar oluşturur. Böylece, kalbin kanlanması düzelir, yakınmalar kaybolur. Kılcal damar daralmasına bağlı kalp hastalığının tedavisi için en etkili yöntemdir.

Damarları damar sertliğinden korur. Vücutta kan dolaşımını canlandırarak damarlarda damar sertliği plaklarının oluşumunu önler, var olanların küçülmesini sağlar.

Şeker hastalığının kontrolunu kolaylaştırır. Dokuların kanlanmasını arttırarak, vücutta insülin salgılanmasını arttırır, metabolizmayı hızlandırır. İnsülin direnci düşer, kan şekeri kontrolu kolaylaşır. Yüksek şekerin damarlarda yapacağı hasar önlenmiş olur.

Yüksek kan basıncının kontrolunu kolaylaştırır: Damar genişletici ve idrar söktürücü etki ile yüksek tansiyonun tedavisini kolaylaştırır.

Hücre yenilenmesine destek olur. Doğal kök hücre sayısını ve aktivitesini arttırarak, harap olmuş doku ve hücrelerin yenilenmesini uyarır.

Fizik egzersizle elde edilen yararları sağlar. Menopozdan sonra gelişen şişmanlık ve eklem bozulmaları nedeni ile egzersiz yapamayan kimseler, fizik egzersizin kalp ve damar sistemine sağladığı yararları ritmik masaj tedavisi ile elde etmiş olurlar.

Kalp yetersizliği geliştiğinde kalbe destek sağlar. Geçirilen kalp krizleri ile kalbin kan pompalama gücü azaldığında, kalp pili, yapay kalp aygıtı ve kalp nakli gibi yöntemler yerine kansız, ameliyatsız ve risksiz bir yöntem olan ritmik masaj ile kalbe destek sağlanır.

Kaliteli yaşam sağlar. Ritmik masaj ile tüm doku ve organların kanlanmasının artışı, genel vücut gücünü ve morali yükselttiği gibi, hastalık seyrini yavaşlatarak, sık hastane başvurularına, tekrarlanan tetkik ve tedavilere gereksinimi azaltarak kaliteli bir yaşam sağlar.

Ritmik Masaj(EECP) Tedavisi Nasıl Uygulanır: Vücudun belden aşağısına, kalp ritmi ile uyumlu olarak yapılan derin adale masajıdır. Günde 1-2 saatten ortalama 35 saatlik kürler şeklinde uygulanmaktadır. Hastanede yatmak gerekmemekte, günlük tedavi alındıktan sonra ev ya da işte normal yaşantı sürdürülmektedir. Hasta seçimine ve uygulamaya özen gösterildiğinde hiçbir yan etki görülmemektedir.


İstanbul Kardiyolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!