Günümüzün rekabetçi ve sosyal ortamında saç dökülmesi ve saçsızlık erkekleri olduğu gibi belki de kadınları daha çok kaygılandırmaktadır. Bunun nedenlerine gelince en başta hormonal ve genetik etkenleri sayabiliriz. Ayrıca kansızlık, beslenme bozuklukları, ilaç yan etkileri, sigara, menopoz, kronik hastalıklar, fiziksel ( çekme-traksiyon) veya psikolojik stres ve yaşlanma gibi etkenler sayılabilir. Hormonal ve genetiğe bağlı dökülmeler androjenik özellik gösterirler yani erkek tipine benzer bölgesel seçicilik söz konusudur.

Kadınlardaki saçsızlığın tedavisinde de nedene yönelik araştırmalar yapılır. Tedavi edilebilecek tıbbi bir sorun bulunup çözüm sağlanabilirse geri dönüş mümkün olabilir. Bunun başarılamadığı durumlarda saç nakli uygun vakalarda düşünülebilir. Bazı kadın hastalarda her taraftan saç seyrelmesi olmakta, bu durum hastaya ekim şansı vermemektedir. Saç ekiminin kadınlarda başarısız olduğu gibi bir söylem bu yüzden ortaya çıkmıştır. Ancak ense saçları uygun hastalarda başarı sağlamak mümkündür.

Saç ekimi erkek hastalardaki uygulamaya benzer. Çoğu vakada saçları geniş alanlarda traş etmeyiz. Lokal anestezi altında enseden alınan doku parçasından saç kökleri içeren dokular hazırlanır. Bunlara greft denir. Öndeki, yanlardaki veya tepedeki seyrelmiş alanların içine çevredeki saçların çıkma açılarına paralel olacak şekilde kanallar açılarak bu greftler yerleştirilir. İşlem 4-5 saat kadar sürer. Ameliyat sonrası pek ağrılı geçmez. Hasta birkaç gün başı yüksek olarak uyumalıdır. Saçlar 3 ay sonra çıkmaya başlar ve 8-12 ay gibi bir süreçte sonuç alınır.

İstenirse ve gerekli görülürse bu işlem tekrarlanabilir. Saçların sağlıklı çıkması ve kalması için minoksidil içeren preparatlar, vitamin kürleri veya PRP tedavileri ek olarak uygulanabilirler.


İzmir Plastik Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!