Kadında orgazm bozukluğu tanısı, sürekli ve tekrarlayan bir biçimde cinsel birleşme ile orgazm olamaması ya da çok nadiren olmasıdır.

Bazı kadınlar hayatları boyunca hiç orgazm olmamışlarken, bazısı da çok nadiren olabilmiştir.

Bazı kadınlar mastürbasyonla orgazm olabilir ama cinsel birleşme sırasında orgazm olamazlar, bazı kadınlar ise hiç mastürbasyon yapmamışlardır.

Mastürbasyonla orgazm olabilen kadınların tedavisi daha kolaydır. Mastürbasyon yaptığı halde orgazm olamayan kadınların tedavisi daha uzun sürebilir.

Klitoral Orgazm / Vajinal Orgazm?

Orgazmın vajinal ve klitoral biçimindeki ayırımı yapaydır. Orgazmın hem vajinal hem de klitoral
bileşenleri vardır.

Hatta ne klitoral ne de vajinal uyarı olmaksızın, fanteziler, düşler gibi psikolojik uyaranlarla ya da başka erojen bölgelerin fiziksel uyarısıyla da orgazm gerçekleşebilir.

Orgazmla İlgili Temel Bilgiler?

Yakın çalışmalar göstermiştir ki, kadın orgazmında klitoral uyarı önemlidir.

Vajinal uyarılma yüksek derecede haz verdiği halde, belki de çoğu kadında orgazmı başlatmada katkısı daha azdır.

Klitoral uyarılma yoğunluğu cinsel eylemin şekline göre değişir.

En yoğunu doğrudan klitorisin uyarılması veya üzerine baskı uygulanmasıdır.
Cinsel birleşme hafif bir klitoral uyarı sağlar, bu da orgazmı başlatmaya yetmeyebilir.
Klitoris üzerine en yoğun baskı, kadının üstte olduğu pozisyonda gerçekleşir.

Kadın orgazmının ortaya çıkmasını gerektiren uyarılma derecesi kadından kadına değişir; sadece bireyler arasındaki değişiklik söz konusu değildir, aynı kadın farklı zamanlarda farklı düzeylerde uyarılma gereksinimi hissedebilir.

Kadınlar orgazm eşikleri konusunda farklılıklar gösterirler. Bazı kadınlar herhangi bir cinsel uyarı ile orgazm olurken, diğerleri yoğun ve uzun klitoral uyarılma gerektirir. Bazı kadınlar bir kere orgazm ile kendilerini doyumlu hissederken diğerleri üstüste orgazm gereksinimi duyabilir.

Orgazm olabilme yaşla birlikte artar.

20'li yaşlarında fazla cinsel deneyimi olmayan kadınlarda cinsel birleşme ile orgazm olamamak çok yaygındır.
Ancak ilerleyen yaş ve menopoz, hastalıklar ve ilaç kullanımlarının devreye girmesiyle birlikte özellikle 50'li yaşlardan itibaren yaş faktörü bir dezavantaja dönüşmeye başlar.

Sıklık?

Cinsel birleşme ile orgazm olamama kadınlar arasında çok yaygın görülür. Birçok araştırmada cinsel sorun nedeniyle başvurmamış kadınların %40-60 kadarının orgazm olamadıkları saptanmıştır.

Orgazm olamamak bu kadar yaygın olmasına karşılık bu nedenle tedaviye başvuru oranı yüksek değildir. Ülkemizde kadınlar cinsel haz alma ve doyuma ulaşmayı kendileri açısından çok önemsemezler.
Eğer cinsel birleşme olabiliyorsa ve erkek açısından bir memnuniyetsizlik yoksa; kadınlar da bir sorun yokmuş gibi davranmayı, hatta orgazm olabiliyormuş gibi taklit etmeyi tercih edebilmektedirler.

2003 yılında Richters tarafından yapılan bir araştırmada, cinsel işlev bozukluğu gösteren, yaşları 16-59 arasında değişen 9134 kadının %28.6'sında orgazm bozukluğu olduğu görülmüştü.
En çok orgazm bozukluğu yaşayan kadınların yaş aralığı 50-59 iken (%41.9) bunu 16-29 yaş aralığı izlemektedir (%29).

Nedenler?

Organik Nedenler:

Orgazm olabilme vajinanın boyutu, pelvis kaslarının gücü ile bağlantılı değildir.
Omurilik hasarı bulunan, vajinal girişin ve vajinal ameliyatlar dolayısıyla yapısının bozulduğu kadınlarda orgazm bozukluğu gelişebilir.
Şeker hastalığı ya da pelvis kanseri gibi kronik hastalıklar ya da menopoz, daha çok cinsel uyarılmayı etkilemekte, ikinci derecede orgazmı olumsuz etkilemektedirler.

Psikolojik Nedenler:

1. Negatif beden imajı ve düşük benlik saygısı,
2. Baba-kız ilişkisindeki olumsuzluklar,
3. Geleneksel kadın cinsel rolünün dışına çıkamamak,
4. Edilgenlik, çekingenlik,
5. Kadının çift ilişkisindeki ikilemi,
6. Kendini bırakma, kontrolünü yitirme korkusu,
7. Bağımsızlığını ortaya koyma korkusu,
8. Cinsellik konusundaki korkular,
9. Eşe veya erkeğe yönelik olumsuz duygular,

Tedavi?

Orgazm sorunlarında tedavinin başlıca iki basamağı vardır.
Tedavide önce çiftin sevgi ve yakınlık konusunda iletişim ve deneyimlerini arttıracak ödevler verilir. Çiftin sevgi ve yakınlık konusunda ilerlemelerinin ardından cinsel iletişimlerini ve cinsel davranış çeşitlerini zenginleştirecek ödevler verilir.
Sonra kadının yalnız başına sonra da eşiyle birlikte orgazm olması planlanır.


Rize Psikiyatri uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!