Hanımların yaklaşık üçte birinde istem dışı idrar kaçırma yakınması bulunmaktadır. Bilinen sinirsel bir hastalığı olan hanımlarda doğum öncesindeki idrar kaçırmaların çoğu ani gelen işeme isteklerinin bastırılamaması ve tuvalete yetişemeden olan idrar kaçırmalarıdır. Gebelik ve doğum sonrasında ise idrar kaçırma daha çok gülme, yürüme, koşma, merdiven çıkma, ağırlık kaldırma, cinsel ilişki esnasında olmaktadır.

Bazı durumlarda tuvalete yetişemeyip kaçırma ve gülme-yürüme esnasındaki idrar kaçırma beraber olabilmektedir. Tek başına olan tuvalete yetişemeden idrar kaçırmalar bazen idrar yolu enfeksiyonlarına bağlı olabilir ve bu enfeksiyonun tedavisi yeterlidir. Ancak bazı durumlarda mesaneye giden sinirlerin, mesane kasının veya mesane içerisindeki zarın sebebi belli olmayan ya da menapoz nedeniyle kadınlık hormonun azalmasına bağlı idrar kaçırmalarda olabilir.

Bunların tedavisinde genellikle menapoz ilaçları veya mesanenin kasılmasını engelleyici ilaçları kullanılabilir. İlaçlar ile beraber idrar tutma egzersizleri, düzenli işeme alışkanlığının sağlanması ve kabızlıktan kaçınmayı içeren yaşam değişiklikleri de oldukça faydalıdır. İlaç tedavilerine yanıt vermeyen idrar kaçırmalarda mesane kaslarının kasılmasının engellenmesi Botox ile sağlanabilir. Botox ile sağlanan mesane felci geçicidir ve tedavinin 2-3 kez daha yıllık tekrarlanması gerekebilir. Botox tedavisinin başarısı da mesanedeki hasar ile ilişkilidir ve %70 civarındadır.

Mesane boynuna dolgu maddesi enjeksiyonu endoskopik botox enjeksiyonu idrar kaçırmada ayak sinirinin uyarılması tedavisi nörostimülasyon gebelik ve doğum sonrası oluşan idrar kaçırmaları mesane sarkmasına bağlı olduğu kadar mesane sarkması olmadan sadece idrar tutma kaslarının gevşemesi ile de olabilir.

Bazı hanımlar ailevi olarak bu tip idrar kaçırmaya daha yatkındırlar ve daha ilk gebelik sırasında şikayetleri başlayabilir. Tedavisinde öncelikle basit popo sıkıp bırakma egzersizleri uygulanmalıdır. Kişi yere sırtüstü yatmalı bacaklarını dizden kırıp bacaklarını hafifçe açtıktan sonra ellerini karnının üzerine koymalıdır.

Karın kasları kasılmadan popo kasları büyük abdestin dışarı çıkmasının engellenmesi amacı ile şiddeti yavaş yavaş arttırılarak sıkılmalı ve yaklaşık 10 saniye kadar sıkılı tutulması amaçlanmalıdır. En başlarda oldukça zor olan bu egzersiz zamanla kasların güçlenmesi ile kolaylaşır. Egzersizin 10 ‘lu setler halinde 5 ‘er kezden başlanıp günde 20 keze kadar çıkartılması amaçlanmalıdır. Bu egzersiz 1940 da Dr. Kegel tarafından tarif edilmiş ve Kegel egzersizleri olarak adlandırılmıştır.

Kegel egzersizi şiddetli idrar kaçırması olanlarda ne yazık ki yetersizdir. 3-6 aylık egzersiz sonrası hala idrar kaçırması devam eden hanımlar ne yazık ki cerrahi tedaviye ihtiyaç duyarlar. Mesane sarkması belirgin olmayanlarda operasyonda idrar yolu özel bir sentetik şerit ile karın ön duvarına veya vajen dudaklarına yakın alana sabitlenir.

Mesane sarkması olan hanımlarda ise eş zamanlı olarak mesanede karın ön duvarına doğru kaldırılır ve idrar yolu da sabitlenir. Bu operasyonun başarısı %85-90 olsa da geçen yıllar içinde kasların daha da gevşemesi ile başarı %50 ye kadar düşebilir. Başarının kalıcı olabilmesi için kilo verme, Kegel egzersizleri, düzenli egzersiz fazla ağırlık kaldırmama önemlidir. Operasyon sonrası bir gece hastanede kalınır ve ertesi sabah haznedeki tampon çıkarılıp hasta evine gönderilir.

Tek vajinal kesi mini hamak sling tvt ameliyatı esnasında iğnelerin karından çıkarılması tvt ameliyatı sonrasında yamanın içeride duruşu mesane sarkması sistosel barsak sarkması rektosel rahim alınması sonrası vajen sarkması prolapsus Bazı hanımlar rahat idrar yapamama ve idrarı tam boşaltamadan yakınırlar.

Buna işeme bozukluğu adı verilir ve altında bir çok neden yatabilir. Mesane sarkması, idrar tutma kasının aşırı kasılı olması, menapoza bağlı vajen kuruması, multipl skleroz, Parkinson veya Alzhemier gibi sinirsel bozukluklar en sık izlenen rahatsızlıklardır. Tedavisinde popo kası gevşetme egzersizleri, menapoz ilaçları, endoskopik idrar yolu genişletme girişimleri veya idrar tutma kasına Botox uygulanması yapılabilir.


İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!