Laparoskopi

Laparoskopik cerrahi vücutta alışılagelmiş geniş kesiler yapmadan, birkaç ayrı noktadan vücuda yerleştirilen kalem inceliğinde metal borular (trokar) ve bir kamera yardımı ile gerçekleştirilen ameliyatlardır. Jinekoloji ve jinekolojik onkolojide uygulamalarında karında giriş noktalarından biri göbek deliği olarak seçilir. Göbek deliğinden yerleştirilen en fazla 1 cm çapında bir kamera çubuğuyla karın içi görüntülenir. Diğer 0.5 cm lik kesilerden de ameliyatı yapmak için gerekli olan ameliyat kolları karın boşluğuna yerleştirilir ve kullanılır.

Klasik açık ameliyata göre avantajları, ameliyat sonrası iyileşmenin açık ameliyatlara göre daha erken olması, kameranın büyütme gücü sayesinde doku ayrıntılarının daha detaylı görülebilmesi, kullanılan kamera ve cerrahi aletlerin dokuya yaklaştırılabilmesi nedeniyle daha titiz cerrahi yapılabilmesi ve açık ameliyatlarda görülen operasyon sonrası yapışıklıkların kapalı cerrahiden daha az olmasıdır. Hastalar günlük aktivitelerine daha kısa zamanda dönerler.
Uterusun (Rahim) alınması (histerektomi), uterus myomlarının çıkartılması (myomektomi) , dış gebelik operasyonları, over (yumurtalık) kistleri operasyonları, endometriozis olgularının tanı ve tedavisi, rahim sarkıklığına yönelik asma operasyonları (sakrokolpopeksi, histerosakropeksi) , idrar torbası sarkmasına yönelik onarımlar (paravaginal defekt tamiri), erken evre rahim, yumurtalık ve rahimağzı kanser ameliyatları açık ameliyatın risk ve komplikasyonlarına maruz kalmadan laparoskopi ile yapılabilir.

Histeroskopi

Histeroskopi uterusun (rahimin) içindeki problemleri tanımak ve tedavi etmek için kullanılır. Histeroskop ince ,ışıklı teloskop şeklinde bir alettir. Vaginal yoldan uterusun (rahimin) içine yerleştirilir. Histeroskop, uterusun görüntüsünü ekrana yansıtır. Histeroskopun içinden geçen diğer bazı aletler tedavi amacıyla kullanılır.

Histeroskopi Niçin Yapılır?

Histeroskop en sık anormal uterin kanamaların nedenini bulmak için kullanılır. Anormal uterin kanama demek, bir kadının menstruasyon kanamalarının daha fazla miktarda olması veya normale göre daha uzun veya kısa sürmesidir. Adet dönemi dışında oluşan kanamalarda anormal uterin kanamalar içerisinde değerlendirilir.

Histeroskopi aşağıdaki durumlarda da kullanılabilir.

Önceden geçirilmiş enfeksiyon veya ameliyatlara bağlı oluşan rahim içi yapışıklıkların açılması için

Arka arkaya 2 veya daha fazla düşük yapan kadınlarda problemin tanısı için

Kaybolan rahim içi aracın (spiral) bulunması için

Doğum kontrolü amacıyla , her iki fallop tüpünün ağız kısmına kalıcı tıkaçlar yerleştirmek için.

Histeroskopi Nasıl Yapılır?

Ameliyat öncesinde sizi rahatlatmak ve gevşemenizi sağlamak için bazı ilaçlar verilebilir; ağrıyı kontrol etmek için genel veya lokal anestezi alabilirsiniz. Genel anestezi alırsanız işlem sırasında uyuyor olacaksınız.

Histeroskopi doktorun ofisinde veya ameliyathanede yapılabilir. Kanamanızın olmadığı bir dönem içinde yapılaması gerekir. İşlemi kolaylaştırmak için doktorunuz serviksinizi genişletecek bazı ilaçları işlem öncesinde verebilir veya özel aletler ile bunu yapabilir.

Öncelikle vagina içine bir spekulum yerleştirilir. Daha sonra histeroskop nazikçe içeriye doğru itilerek , serviksten geçirilip uterusun içine yerleştirilir. Uterusun içini görebilmek için karbondioksit gazı veya sıvı medyalar kullanılarak ,uterus şişirilir. Bu genişleme doktorunuzun rahimin iç yüzeyini görmesini ve değerlendirmesini sağlar. İşlem sırasında kullanılan sıvı miktarı dikkatle takip edilir. Eğer biyopsi veya başka bir işlem yapılacaksa diğer aletler histeroskopun içinden yerleştirilerek kullanılır.

Histeroskopinin Riskleri Nelerdir?

Histeroskopi genel olarak güvenli bir işlemdir. Fakat bazı küçük problemlere yol açabilir. En sık izlenen problem histeroskopun serviks veya uterusu zedeleyerek kanama yapmasıdır, çok nadiren işlemde kullanılan fazla sıvının kan dolaşımına geçmesidir. Çok nadir olarak histeroskopi ciddi sorunlara yol açabilir.

Jinekolojide Robotik Cerrahi

Göbek içinden yaklaşık 1 cm' lik kesi yapılarak bir iğne yardımıyla karın boşluğu şişirilir. Ardından göbekten girilerek karın içerisine bir optik tüp (laparoskop) yerleştirilir. Bu optik sistem, bir video-kamera sistemine bağlanır ve karın içindeki görüntü monitör ekranına yansıtılır. Bu şekilde Laparoskopi karın içindeki herhangi bir bölgeye yönlendirilerek monitörde izlenebilmektedir. Daha sonra kasık bölgelerine birer adet 0.8 cm'lik iki delik açılır. Bu delikler operasyonun gerçekleştirilmesinde kullanılacak aletlerin sokulması için kullanılmaktadır. Ameliyatı gerçekleştiren cerrah ameliyat sahasının dışındaki konsoldan 3 boyutlu görüntü eşliğinde karın içine sokulan aletleri yönlendirir.

Klasik Laparoskopi operasyonlarından farklı olarak da Vinci Robotik sistem daha kompleks jinekolojik operasyonların, özellikle histerektomi, myomektomi, uterin prolapsus ve tüplerin tekrar bağlanması gibi, daha kolay ve hastaya en az girişimsel işlem uygulanarak yapılmasına olanak sağlar.
Başlıca yapılabilen operasyonlar şunlardır:

Rahim hastalıkları (histerektomi, myomektomi ve sarkma operasyonları)
Tüplere ait hastalıklar (tüplerdeki tıkanıklıkların veya darlıkların açılması, yapışıklıkların giderilmesi, tüplerin tekrar reanastomozu)
Yumurtalık hastalıkları (yapışıklıklar, kistler)
Endometriosis ve çikolata kistleri
İdrar kaçırma (Mesane sarkması)

Bu tekniğin, klasik açık cerrahiye göre pek çok avantaj vardır. Bundan dolayı, tüm branşlarda açık ameliyatlar yerini yavaş yavaş laparoskopik veya endoskopik tekniklere bırakmaktadır.


İstanbul Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!