Jinekolojide Endoskopik Cerrahi Tanısal ve Tedavi Amaçlı

1. Laparoskopik:Karın boşluğuna göbek deliğinden girilerek ince bir kameranın yardımıyla yumurtalık, rahim ve tüplere yönelik görüntüleme ve cerrahi müdahale yöntemidir.

2. Histereskopik:Rahim içi patolojilerin tanı ve tedavisine yönelik ışık ve kamera düzeneği prensibine dayalı yöntemdir.

Son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel pek çok müdahale yapılması mümkün olmaktadır. Operatif Laparoskopi klasik cerrahi yöntemler yerine endoskopi altında girişimlerin gerçekleştirilmesidir.

Operatif Laparoskopi kullanım alanları

1. Jinekolojik organlara ait yapışıklıkların ayrılması

2. Yumurtalık kistlerinin çıkarılması

3. Endometriozis (çikolata kisti) tedavileri

4. Myomların (rahim urları) çıkarılması (MYOMEKTOMİ)

5. Tüplere yönelik Cerrahi müdahaleler

6. Dış gebelik

7. Rahimin ve/veya yumurtalıkların çıkarılması (HİSTEREKTOMİ)

Operatif Histereskopi kullanım alanları

1. Rahim içi doğuştan anomalilerin giderilmesi, septum rezeksiyonu (Rahim içi bölmenin çıkarılması) METROPLASTİ

2. Submukoz myomların ve rahim içi poliplerin çıkarılması

3. Yabancı cisim çıkarılması

4. Rahim içi yapışıkların giderilmesi

5. Yoğun ve fazla miktarda kanamaların koterizasyon (yakma) yoluyla tedavisi (Endometrium ablasyon)

6. Rahim içi lezyona yönelik biopsi alınması

Her iki cerrahi müdahale yönleri de yardımcı üreme tekniklerinde oldukça sık kullanılmaktadır.

Hastanın hastanede yatış süresinin kısalması, operasyon sonrası dönemin daha rahat geçmesi, ağrının daha az olması, ameliyat sonrası operasyon yerinde enfeksiyon, fıtık gibi istenmeyen durumların daha seyrek gerçekleşmesi, günlük hayata geçme sürenin daha kısa olması gibi avantajları mevcuttur. Klasik Cerrahi girişimler ile süre açısından avantajları bulunmaktadır.

Milimetrik delikler ile karın boşluğuna girildiği için Laparoskopik Cerrahi estetik açıdan daha iyi bir sonuç verir.

Halk arasında kapalı, kansız-bıçaksız ameliyat olarak bilinen Endoskopik Cerrahi günümüzde oldukça güvenli ve konforlu bir seçenektir.


İstanbul Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!