Kalp kasının çeşitli sebeplere bağlı olarak beslenememesi sonucu ortaya çıkan hastalıklara iskemik kalp hastalığı denir. Kalbi besleyen koroner damarların damar sertliği nedeniyle tıkanması veya daralmasına ise ateroskleroz denir. Bu tıkanma veya daralma sonucu kalp kendisi için gerekli olan oksijen ve besin maddelerini alamaz. Böylece kalbin normal fonksiyonu bozulur ve hastalığın belirtileri ortaya çıkar.

Yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, sigara gibi birçok faktör zamanla damar duvarında plaklar oluşmasına neden olur. Bu plaklar büyüyerek damarı daraltır ve yeterince kan geçmesine engelleyerek hastalığı oluşturur.

İskemik Kalp Hastalığının Belirtileri

Koroner damarlardaki tıkanma ve daralmanın derecesine göre klinik belirtiler ortaya çıkar.

Göğüs ağrısı baskı, sıkışma ya da yanma şeklinde olur. Boyun, omuz ve çeneye yayılır. Ama yaşlılarda ve şeker hastası olanlarda göğüs ağrısı olmadan da iskemik kalp hastalığı olabilir.

Nefes darlığı

Çarpıntı, halsizlik

Kollarda uyuşukluk, güç kaybı

Bayılma

İskemik kalp hastalığının tanısı EKG, EKO, bilgisayarlı tomografi, myokard perfüzyon sintigrafisi, MR incelemesi gibi bir çok farklı tetkik kullanılarak konulabilir. Hastanın taşıdığı risk faktörleri ve kliniğine göre karar verilebilir. Bazen direkt koroner anjiyografi yapmak gerekirken bazen klinik değerlendirme, fizik muayene ve EKG yeterli olabilir.

İskemik Kalp Hastalığı Risk Faktörleri Nelerdir ?

Ailede erken dönemde kalp hastalığı görülmesi

Hipertansiyon

Kolesterolün yüksek olması

Şeker hastalığı

Özellikle karın bölgesindeki yağlanma ve obezite

Sigara kullanımı

İskemik Kalp Hastalığı Tedavisi

Hastalığın tedavisinde iki farklı amaç belirlenir. İlk olarak hastalığın seyrinin iyileştirilmesi ikincisi ise rahatsızlığın oluşturduğu belirtileri en aza indirmek. Bu hedeflere öncelikle ilaç tedavisi uygulayarak başlanır. Eğer hasta ilaç tedavisine yanıt vermiyorsa, yüksek riskli bir hastaysa koroner anjiyografi sonrasında stent ya da koroner cerrahi yöntemler uygulanmaktadır. Stent ya da cerrahi yöntem uygulansa dahi ilaç tedavisi kesilmemelidir. Bunun nedeni ilaçların uzun dönemde hastalığın ilerlemesini yavaşlatması ve belirtileri azaltmasıdır.


İstanbul Kardiyolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!