Diyare, yani ishal en basit tanımıyla dışkılama sıklığının artması ve dışkı kıvamının yumuşamasıdır. Çocuklarda, zatüreden sonra en sık ölüm sebebidir.

İshalin en sık sebebi infeksiyon hastalıklarıdır. İshale infeksiyöz etkenler arasında bakteriler, virüsler ve parazitler sebep olabilir. İshalle beraber karın ağrısı, bulantı ve kusma da görülebilir. İshalde ciddi sıvı kaybı olur.

Bu sıvı kaybı, yerine konmadığı taktirde ölümcül olabilir. Bu sebeple ishal sırasında hasta bol sıvı tüketmelidir.
İshalde etkenin araştırılması gaita mikroskopisi denilen, mikroskop altında büyük abdestin incelenmesi sonucu, yapılır. Aynı zamanda gaita kültürü denilen, bakterilerin üremesi için uygun bir ortam hazırlanır.

Fakat bu yöntemlerle tanı koymak, etkenin ne olduğunu saptayabilmek çok kolay değildir. Bu sebeple “ Gastro Finder” isimli “Gastrointestinal Multipleks PCR” testi üretilmiştir.

Özellikle çocuklarda, uzun süren ishallerde ve etkenin ortaya konamadığı durumlarda bu moleküler testle 4 saatlik bir işlem sonucunda en çok rastlanan ve diğer yöntemlerle saptanması zor olan 17 adet bakteri, virüs ve parazit saptanmaktadır.

Test sonucunda ishale sebep olan etkenin ismi bulunur. Buna yönelik tedavi verilir. Bu etkenlerin saptanması için tek bir dışkı örneği verilmesi yeterlidir. Moleküler yöntem olduğu için ileri bir tanı testidir.

İstanbul Enfeksiyon Uzmanı uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!