İnterstisyel Sistit (Ağrılı Mesane Sendromu)

Ağrılı mesane sendromu olarak bilinen İnterstisyel Sistit, mesanenin ağrılı ve rahatsızlık verici bir hastalığıdır. Hem kadınlarda hemde erkeklerde görülür. Ancak hastaların % 90'ı kadınlardır.

Başlangıçta mesanenin bakteriyel bir enfeksiyonu olan akut veya kronik sistite benzer. Fakat antibiyotikler etki etmeyince interstisyel sistit düşünülür. Tanısı zor ve uzun süren bir hastalıktır. Kadınlar sistit, erkekler ise prostatit tanısıyla yıllarca tedavi alırlar.

Şikayetler aniden, bilinen bir neden olmaksızın veya bazen bir rahim ameliyatı veya başka bir jinekolojik ameliyattan sonra veya bir doğum sonrası gelişen mesanenin ciddi bir bakteriyel enfeksiyonu sonrası ortaya çıkabilir.

İnterstisyel Sistit belirtileri:

Ağrı: Mesane doldukça ağrı artar; işeme genellikle ağrıyı azaltır ve rahatlatır. Ağrı genellikle kasıklarda olur, bazen sırta ve uyluklara yayılabilir. Kadınlarda, ağrı vaginal; erkeklerde ise peniste, testislerde ve apış arasında olabilir. Her iki cinsiyette de uretra (idrar kanalında) ağrı olabilir. Ağrı mesanede yanma hissi gibi veya spazm şeklinde veya vaginal ağrı şeklinde olabilir. Mesanede bir basınç şeklinde hissedilebilir. Ağrı sürekli ya da aralıklı hissedilebilir.

Acil işeme isteği ve sık idrara çıkma: Hastalar sürekli, geçmeyen, işediğinde geçici bir süre rahatladıktan sonra tekrar başlayan yoğun bir şekilde işeme isteği duyarlar. Geceleride birkaç kez idrara kalkarlar. Sürekli ve acil işeme isteği kişinin çalışma, sosyal ve cinsel hayatını zehir eder. Hasta sürekli nerede tuvalet var, sıkışırsam ne yaparım gibi sorunlarla uğraşır.

İnterstisyel Sistit Tanısı:

İnterstisyel sistit tanısı, hastanın verdiği bilgiler, tetkikler, sistoskopik görüntüleme, distansiyon sonrası mukozada oluşan peteşiler (küçük kanamalar ) ve alınan biyopsiler sonucu patolojik olarak konulur.

İnterstisyel Sistit Tedavisi:

İnterstisyel sistit nedeni henüz kesin olarak bilinmemektedir.Alerjik, immünolojik, nörovaskuler, bakteriyel veya viral enfeksiyonlar, çevresel faktörler gibi birçok nedenl bu hastalığa sebep olabilir. Sebebi belli olmnadığı gibi kesin tedavisi de yoktur. Ancak şikayetleri azaltmak mümkündür.

Tedavi yöntemleri ağızdan alınan ilaçlar veya mesane içi verilen ilaçlar, mesanenin sistoskop ile görülerek sıvı ile aşırı şişirilmesi ( distansiyon ), sinisel elektrik uyarıları ( nörostimülasyon ), laser tedavileri veya botoks tedaviler uygulanabilir.

Op. Dr. Erdal KALCI

Üroloji Uzmanı


Balıkesir Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!