Erkeklerde testisler (yumurtalar) gebeliğin 7. ayına kadar karın içindedir. Yedinci aydan 9. aya kadar her iki kasık kanalından geçerek skrotuma yani torbalara inerler. Doğumda da normal yerleri olan torbalarda bulunurlar. Bu iniş tamamlanamayarak testisin; karın içinde, kanal içinde ya da torbanın üst kısmında kalması sonucu inmemiş testis ortaya çıkar.

Testisin inişinin engellenmesinde değişik faktörler rol almaktadır. Hormonal etkiler daha az olup mekanik faktörlerin etkisi çok daha fazladır.

Zamanında doğan bebeklerde % 3 oranında inmemiş testis görülmektedir. Prematüre bebeklerde ise %30 oranında inmemiş testis görülür. Doğumdan sonraki ilk 6 ayda bir kısım testisin inişini tamamladığı bilinmektedir.

İnmemiş testis çoğunlukla tek taraflı bazen iki taraflı olarak görülür.

Tanı muayene ile konulmaktadır. Skrotumda testisi olmayan bebeklerin % 85’inde testis kasık kanalında ele gelir. Ancak testisin ele gelmediği durumlarda ya testis karın içindedir ya da hiç yoktur. İki taraflı testis ele gelmiyorsa testis varlığını tespit için özel hormon uyarı testleri yapılır. Ele gelmeyen tesislerin varlığı ve yerini tespit için laparoskopi ile karın içine bakılması gerekir. Bu işlem genel anestezi altında, ameliyathane şartlarında yapılır. Bulguya göre ameliyatın sonraki aşamasına devam edilir.

Bir bebekte testis altıncı aydan sonra torbasında değilse ameliyatla torbaya indirilir.

En ideal ameliyat zamanı 6 aylık ile 1 yaş arasıdır. Ancak en geç 2 yaş bitimine kadar tedavi tamamlanmalıdır. Hangi nedenle olursa olsun inmemiş testis tedavisi 2 yaşın sonrasına bırakılmamalıdır. İnmemiş testis ameliyatları genellikle tek seanslı ve günübirlik yapılır.

Testis zamanında torbaya indirilmezse içindeki sperm üreten hücrelerde kalıcı hasar oluşur ve bu da ileriki dönemlerde çocuğun baba olma şansını azaltır. Torbaya indirilmemiş veya geç indirilmiş testislerde 40’lı yaşlarda kanser oluşma riski de çok yüksektir.


Bursa Çocuk Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!