Anne karnındaki bebekte testisler, karın içinde gelişmeye başlar. Testisler doğuma yakın zamanda (Gebeliğin yaklaşık 7. ayında) karından aşağı doğru inerek kasık kanalından geçerek torbalara (skrotuma) iner. Testislerin normalde bulunması gereken torbalar içine yerleşmemesi durumuna ‘inmemiş testis’ denir. Yani bir erkek çocuk doğduğunda testisler torbada değilse bu duruma inmemiş testis adı verilir. Bazen bu torbaya iniş doğumdan sonraki ilk 1 yıl devam edebilir.

Genellikle tek tarafta, bazen de çift tarafta birden olur. İnmemiş testiste önemli özellik, bir ya da iki testisin hiçbir zaman torbada olmamasıdır. Testis kasık kanalı içinde, bazen kanalın dışında bir yerde veya karın içerisinde kalmış olabilir.

İnmemiş testis yaklaşık olarak yenidoğan her 100 çocuktan 3’ünde görülür. İnmemiş testis erken doğan bebeklerde normal zamanında doğan bebeklere oranla 3 kat daha sık görülür.

1 yaşına kadar inmemiş testislerin bir kısmı torbalara iner. Ancak bundan sonra artık inmez. Bu yüzden 1 yaşından sonra tüm inmemiş testisli olgular ameliyat edilmeli ve testisler olması gereken yere indirilmelidir. İnmemiş testis tedavisi 2 yaşın sonrasına bırakılmamalıdır. İnmemiş testiste erken tanı tedavi başarısını arttırır. Aksi durumda kısırlığa neden olabilecek harabiyet veya kanserleşmeye gidebilir. Eğer tanı 2 yaşından sonra konulduysa bir an önce tedavi yapılmalıdır. İnmemiş testisin olduğu tarafta fıtık da varsa o zaman hiç beklenmeden gerekirse 1 aylık bebekte de cerrahi tedavi uygulanmalıdır. Çocuk cerrahisi uzmanlarınca yapılan ameliyatlardan sonra başarı oranı çok yüksektir.

İnmemiş testis ameliyatının amaçları:

1-Kısırlığın önlenmesi

2- Kanser gelişebilir

3-Beraberinde kasık fıtığı varsa aynı anda fıtığın da cerrahi tedavisi yapılır.

4-Testisin kendi etrafında dönerek burkulmasının (torsiyonunun) önlenmesi

5- Estetik görünüm

6-Torbalarda olmayan testis dışardan gelen travmalara daha açıktır.


İzmir Çocuk Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!