İnmemiş testis nasıl tedavi edilir ?
İnmemiş testis nasıl tedavi edilir ?

Tek taraflı inmemiş testis tedavisinde neden anatomik bir yapışıklık yada bir engel ise cerrahi dışındaki seçeneklerin yeri yoktur.

Hormonal eksikliğe bağlı çift taraflı inmemiş testisli çocuklara hormon iğnesi tedavisi uygulanabilir. Tedaviye yanıt vermeyen çocuklarda hormon takviyesinin sık sık tekrarlanması hem yararsızdır hem de uzun dönemde yumurta üzerindeki etkileri net değildir.

Yüksek doz hormon uygulaması sonrası hormonun çekilmesine bağlı yumurtalarda küçülme olduğuna dair çalışmalar da mevcuttur. Bu nedenle hormon tedavisinin gereksiz yere kullanılmaması gerektiği düşüncesindeyiz. İnmemiş testis ameliyatı ya kasık ameliyatında olduğu gibi kasık bölgesinden, ya aşağıda torba kenarından kesi ile ya da karın içindeki ele gelmeyen testislerde kapalı ameliyatla (laparoskopik) yapılabilir. Bu çocuklarda testisin varlığını doğrulamada da kolaylık sağlaması laparoskopinin avantajıdır.

Testis bulunduğu yerde yapışıklıklarından kurtarılarak fıtık kesesinden ayrılır ve torbada yer hazırlanarak buraya tespit edilir. İşlem sırasında fıtık kesesi de bağlanır. İnce damar yapıları ve sperm kanalının zarar görmemesi için azami dikkat gösterilir. Hastaların büyük çoğunluğunda yumurta torbaya kolaylıkla yerleştirilebilir. Az bir kısmında damar ya da kanalın kısalığına bağlı olarak testis inebildiği yere tespit edilir ve ameliyatın devamı 6 ay veya 1 sene sonra yapılacak olan 2. seansa bırakılır. Testisin bulunamadığı çocuklarda kötü huylu tümör gelişme olasılığına karşı kanalın ucundaki kalıntı doku çıkarılmalıdır.

Benzer şekilde yapısı bozulmuş, boyutları küçülmüş, dokusu değişmiş testislerin de geri dönüşümsüz olarak etkilenmiş olma ihtimali olduğundan çıkarılması veya en azından mikroskobik inceleme için biyopsi alınması gerekebilir. Testisin olmadığı veya çıkarıldığı çocuklarda, kozmetik ve psikolojik yönden etkilenmemesi amacı ile torba içine uygun büyüklükte silikon testis protezleri yerleştirilebilir. İnmemiş testislerde erken cerrahi tedavi ile başarı şansı son derece yüksektir.


İzmir Çocuk Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!