-İnemiş testis nedir?

Her iki testis erişkinde skrotum denilen deri bir torba (yumurtalık torbası) içinde bulunurlar. Bebek henüz doğmadan anne karnındayken ise karın içerisindedirler. Doğumdan önceki 7. ayda karın içerisinden yola çıkarak kasık kanalından geçer ve doğuma yakın yumurtalık torbalarına (skrotum) inerler. Bu yolculuğun bir veya her iki taraf testisleri için gerçekleşmemesi sonucunda inmemiş testis ortaya çıkar. Zamanında doğan 100 bebeğin yaklaşık 3 tanesinde görülmektedir. Erken doğan ve gelişmesini tamamlayamamış bebeklerde (prematüreler) ise % 33 oranında görülür. Erken doğan bebekler zamanla kilo almaya başladıkça testis inmeye başlar. Zamanında doğan bebeklerde de ilk birkaç haftada veya ayda kendiliğinden iniş oluşabilir, böylelikle 1 yaşında yaklaşık 100 çocuktan bir tanesinde hala inmemiş testis mevcut olabilir.

-Neden oluşur?

Nedenleri konusunda bir çok fikir ileri sürülmüş olmasına rağmen henüz oluşum mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak inmemiş testisli çocuklarda kısırlık ve testis kanseri riski normal popülasyona göre daha yüksektir, bu nedenle mutlaka tedavi ve takibi gereklidir.

-Nasıl tanı konulur?

Aileler bebeklerinin testislerinin yerinde olup olmadığını doğumdan itibaren kontrol etmelidirler. Testislerinden birisi veya ikisi birden yerinde yoksa veya aile bu konuda bir şüphe duyuyorsa bebeği mutlaka bir hekime muayene ettirmelidir. Üroloji uzmanı tarafından yapılan detaylı muayene ve ultrasonografi sonucu ile tanı konulabilir.

Bazı aileler çocuklarının testislerinin zaman zaman kasık kanalına doğru kaçtığını, ama yukarıdan aşağıya doğru nazik bir şekilde itilidiğinde skrotum içine yerleştiğini gözlemlediklerini ifade ederler. Annelerin bu gözlemleri gerçektir ve bu durum hareketli (retraktil) testis olarak isimlendirilir. Retraktil testisler 5-6 yaş arasındaki çocuklarda sıktır. Bu vakalar çoğu zaman (ve yeterli dikkat gösterilmediğinde) gerçek inmemiş testis ile karışabilir.

İnmemiş testisi olan bebeklerin 1 yaşından önce mutlaka incelenmiş olması gerekir. Böylece hekimlerin erken dönemde inmemiş testis ile birlikte başka bir sorun olup olmadığını özellikle de bebeğin cinsiyetinde şüpheye yol açan bir sorun olup olmadığını araştırmaları sağlanmış olur.

-Nasıl tedavi edilir ?

Gerçek inmemiş testis 6. aydan sonra kesinlikle inmez ve testisteki değişiklikler bu dönemden sonra başlar ve sperm üreten hücreler zaman geçtikçe zarar görür. Bu nedenle erken dönemde tedavi edilmelidirler.

İnmemiş testis tedavisinde ilaç tedavisi yani medikal tedavi veya cerrahi tedavi seçenekleri mevcuttur.

-Tedavi sonrası nelere dikkat edilmeli ?

Cerrahi tedavide çocuk genel anestezi ile uyutulur ve ağrı çekmeden kasık bölgesinden veya yumurtalık torbasından yapılan oldukça küçük bir kesi ile ameliyatı yapılır. Hastanede yatış süresi 1 gündür. Beraberinde tıbbi bir engel olmadığı takdirde sünneti de yapılabilir. Ameliyat sonrası 5 gün boyunca pansumanı yapılır ve çocuk normal hayatına devam eder. 1 ay sonra kontrole çağırılır.


Ankara Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!