İmplant öncesi hazırlık
İmplant öncesi hazırlık

İMPLANT NE ZAMAN UYGULANIR?

İmplant dişler sağlıklı bireylere güvenle uygulanabilir. Genellikle büyüme gelişme dönemini tamamlamamış ve ergenliği devam eden genç bireylerde uygulanmaz. Şeker hastalığı ve yüksek tansiyon gibi kontrol altında olmayan bazı tıbbi durumlar da implant tedavisinin etkinliği düşürebilir. Bu sebeple Dişhekiminiz tüm tıbbi durumunuzu detaylı bir biçimde incelemeden tedaviye başlamaz. Dişhekiminiz mutlaka sizin için en doğru tedavi planını belirleyecektir.

Tüm hastalar birbirlerinden farklıdır ve her hasta için farklı tedavi prosedürleri

implant

Başarılı implant tedavisi için vazgeçilmez iki koşul vardır:

İmplant yapılmadan önceki muayene

İmplant yapılmadan önceki planlama

implant yerleştirmek için gerçekleştirilen cerrahi müdahaleler önemlidir. Ancak, yukarıda bahsi geçen iki parametrenin önemi azımsanmamalı ve hasta için en uygun sonucun elde edilmesindeki rolü takdir edilmelidir.

İmplant tedavisinin cerrahi aşaması altyapıyı çene kemiğinin içine veya üstüne yerleştirebilmek ve protez aşamayı kolaylaştırmak için gerçekleştirilen tüm işlemleri kapsar. İmplantların cerrahi yerleşimi, implant destekli restorasyonla sonlamın basamakların sadece bir adımıdır. Bununla birlikte sonucun başarısı, altyapının kemiğe başarıyla tutunmasına bağlı olduğundan, tüm sürecin kritik bir aşamasını teşkil eder. Cerrahi işlem gerçekleştirilmeden önce, hastanın kapsamlı bir planlama sürecinden geçirilerek, ağzındaki klinik durumun getirdiği sınırlılıkların yanı sıra greft gereksinimi ve uygun cerrahi müdahale şeklinin belirlenmesi son derece önemlidir.

İmplant yapılmadan önceki muayene

Cerrahi öncesi planlama; hastanın uyumluluk düzeyi, motivasyonu ve dental farkındalığını belirlemeyi kolaylaştıran bir süreç içerir.

Bu aşama normalde, sizin düşüncelerinizi ve dişlerin hangi sebeple ve ne kadar bir süre içinde kaybedildiğini de kapsayan iyi bir geçmiş hikâyesini alarak başlar. Ek olarak, başvuru sırasındaki düşüncelerinize dair ayrıntılar ve beklentileri de kapsar. Bu aşamada dikkatli bir dental ve medikal hikâye de alınmaktadır.

Bu muayenede ağız dışı ve ağız içi değerlendirmeler gerçekleştirilir.

Ağız dışı muayenede yüze ait asimetriler, gülüş çizgisi ve varsa diğer normal dışı durumlar belirlenir.

Ağız içi muayene sistematik bir şekilde yumuşak dokuların, periodonsiyumun (oral hijyenin, dişeti sağlığının ve sondalama derinliklerinin değerlendirilmesini içerir), dişlerin (dişlerin durumu restorasyonlu veya değil, herhangi bir yer değiştirme veya uzama ve konum), kapanışın ve varsa protezlerin değerlendirilmesini içerir. Muayene kayıp diş bölgelerini de kapsar, var olan mesafe ve boşlukla diş eti dokuların ilişkisi de göz önüne alınır.

Bu gerçekleştirildikten sonra dental panoramik görüntüleme (DPR) ve periapikal (PA) görüntüleri de içeren radyografiler yani diş filmi alınır.

Bu tedavi öncesi değerlendirme sonunda, sizin implant tedavisine uygun olup olmadığınıza dair bilgi edinilir.

Kalan dişlerinizin bundan sonraki durumunu da içeren bir ayırıcı tanı yapılır ve başlangıç tedavi planlaması yapılır. Bu plan sırasında herhangi bir hastalık veya anormal bulgu, implant tedavi planlaması öncesi değerlendirilir. Bu aşama süresince şüpheli ve kötü gidişatlı dişler belirlenir ve planlama üzerindeki etkilerine göre koruma veya çekim kararı verilir. İmplant tedavisi için sorun yaratma olasılığı olan dişler için çekim kararı verilebilir ve bunun gerekçesi net olarak gösterilir.

İMPLANT TEDAVİ ÖNCESİ UYGULAMA

Kayıp dişlerin telafisini içeren her planlamaya diş seviyesinden başlanır. Bu demektir ki; yerine konacak dişlerin son ve istenen pozisyonu, implantın cerrahi yerleşiminin planlaması yapılmadan önce belirlenmelidir.

İmplantın cerrahi yerleşimi, protez açısından yönlendirilmiş bir tedavi planı ile belirlenmelidir. Böylece, implant yerleşimi için düşünülen bölgedeki kemiğin miktarı ve implant yerleşimi öncesi veya cerrahi sırasında greft konulmasına gerek olup olmadığı da belirlenmiş olur. Protezle yönlendirilen bu tedavi planı, cerrahın implantı restorasyona göre doğru konumlandırmasına ve cerrahi sırasında karşılaşılabilecek sınırlılıkları belirlenmesine olanak tanır.

İmplantlar, fonksiyonel sorunlara veya estetik yetersizlikten ötürü sosyal problemlere sebep olan, diş eksikliklerinin giderilmesi amacıyla kullanılabilirler. Diş eksikliğinin giderilmesi görünüşü ve fonksiyonu korumak için gerektiği gibi, dişlerde yer değişimi ve devrilmeyi önleyerek de ağız sağlığının korunmasına katkıda bulunur. İmplant diş yapımında bilimsel olarak %95 oranında başarı bildirilmiştir. Bununla birlikte bu yüksek başarı oranlarını elde edebilmek için iyi vaka seçimi ve planlama esastır. Kliniğimizde diş eksiklerinin giderilmesinde implant bir tedavi seçeneği olarak ele alınırken şu hususlara dikkat edilir.

Diş kaybının sebebi mevcut kemik ve yumuşak doku kalitesini etkileyebilir.

Kalan dişlerin durumu

Diş eksikliğinin giderilmesinde gündeme gelen seçeneklerin diğer dişler ve ağız sağlığı üzerindeki etkisi.

İmplantların diş eksiklerinin giderilmesinde bir seçenek olduğu, ancak tam protez veya köprü gibi konvansiyonel tedavi yöntemlerinin de göz ününe alınabileceği, implant planlaması sırasında unutulmamalıdır.


İstanbul Diş Hekimi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!