İlkyardım

İLKYARDIM

İlkyardım

GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

 

 1. İlkyardım Nedir?
 2. Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye,
 3. Olay yerinde
 4. Sağlık personeli gelinceye kadar
 5. Durumun kötüleşmesini önlemek amacıyla
 6. Tıbbi araç gereç aranmaksızın eldeki olanaklar ile yapılan ilaçsız uygulamalardır.

 

 1. Acil Tedavi Nedir  

       Acil tedavi ünitelerinde ya da olay yerinde, hasta/yaralıya  doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerdir.

 

 1. İlkyardım ve Acil Tedavi Arasındaki Fark Nedir?
 2. Acil tedavi ; işin uzmanları tarafından yapılan her türlü ileri teknik ve ilaç kullanılarak yapılır.
 3. İlkyardım ; bu konuda eğitim almış herkesin, olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.

 

 1. İlkyardımcı Kimdir?
 2. İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda;
 3. Hasta veya yaralıya mevcut araç ve gereçlerle
 4. İlaçsız uygulamaları yapan
 5. İlkyardım eğitimi almış kişilerdir.

 

 1. İlkyardımcının Öncelikli Amaçları Nelerdir?
 2. Ortam güvenliğini sağlamak
 3. Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
 4. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini desteklemek
 5. Hasta / yaralının durumunun kötüye gitmemesi için gereken önlemleri almak
 6. İyileştirmeyi kolaylaştırmak.

 

 1. İlkyardımcının Özellikleri
 2. İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalı
 3. Önce kendi can güvenliğini korumalı
 4. Sakin olmalı, paniğe mani olabilmeli
 5. Kendine güvenli olmalı
 6. Olay yerine hakim olmalı
 7. Eldeki olanakları iyi değerlendirebilmeli
 1. Pratik olmalı
 2. Olayı anında ve doğru olarak haber verebilmeli
 3. İyi bir iletişim becerisine sahip olmalı
 4. Çevredeki kişileri organize edebilmeli

 

 1. İlkyardımcının Bağlı Olduğu Etik Kurallar
 2. Yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalı ve bunları sürekli yenilemelidir
 3. En iyi düzeyde ilkyardım verebilmek için kendini formda tutmalıdır

 

 1. İlkyardımcı sağlık personeli değilse sağlık personeli gibi davranmamalıdır. Kendi görev  ve yetkilerinin dışına çıkmamalıdır
 2. Önce kendisinin ve çevresinin güvenliğini sağlamalıdır
 1. Çok sayıda Hasta / yaralıya müdahale etmek zorunda ise öncelikler dışında hiçbir ayırım yapmamalıdır
 2. Hasta / yaralının  kendisine emanet ettiği eşyalardan sorumlu olmalıdır
 3. Hizmeti karşılığında maddi çıkar beklememelidir
 1. Hasta / yaralıya ve çevreye güvenlik ve huzur duygusu vermelidir
 2. Görevini tamamlayıncaya kadar hasta yaralıları izlemeli ve yalnız bırakmamalıdır

 

 1. İlkyardımın Temel Uygulamaları Nelerdir?
 • İlkyardımcının temel görevleri 

   Korumak,   Bildirmek,   Kurtarmak

 

   (   K.     B.    K.  )

     

   olarak ifade edilir

 

 

 1. 1) Koruma
 • Kaza sonuçlarının  ağırlaşmasını yada başka kazaların oluşmasını  önlemek için olay yerinin değerlendirmek
 • Olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmak
 • İlkyardım eğitimi olmayan kişileri olay yerinden uzak tutmak
 • Bilinçsiz müdahalelere izin vermemek.
 1. 2) Bildirme
 • Olay / kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon aracılığı ile ücretsiz telefon hattına sahip olan 112 ye bildirilmelidir.

 

 1. 112 Aranması Sırasında Nelere Dikkat Edilmeli
 • Sakin olunmalı
 • 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net  ve anlamlı cevaplar verilmelidir ;
 • Kesin yer ve adres bilgileri verilirken , olayın olduğu yere yakın bir caddenin yada çok bilinen bir yerin adı verilmelidir ,
 • Kendinizi tanıtmalı ve telefon numaranız istenirse verilmelidir
 • Hasta/yaralı(lar) ın adı ve olayın tanımı yapılmalıdır,
 • Hasta/yaralı sayısı ve durumu bildirilmelidir,
 • Eğer herhangi bir ilkyardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiği belirtilmelidir,
 • 112 hattındaki sağlık personeli tarafından verilen talimatlar yerine getirilmeli
 • 112 hattında bilgi alan sağlık personeli , gerekli olan tüm bilgileri aldığını söyleyinceye kadar telefon kapatılmalıdır.

 

 1. 3) Kurtarma ( Müdahale )
 • Olay yerinde hasta / yaralılara müdahale hızlı ancak sakin ve kendinden emin bir şekilde yapılan ilkyardımdır.

 

 1. İlkyardımcının Müdahale İle İlgili Yapması Gerekenler
 • Hasta / yaralıların durumunu seri bir şekilde değerlendirmek (ABC) ve öncelikli müdahale edilecekleri belirlemek
 • Hasta/yaralının korku ve endişelerini gidermeli , sakinleştirmeli.
 • Etraftaki insanları doğru bir şekilde yönlendirip organize etmeli.
 • Bilgisini kullanarak Hasta / yaralıya gerekli müdahalelerde bulunmak
 • Kırık kemik varlığında yerinde tesbit etmek
 • Hasta / yaralıyı sıcak tutmak
 • Hasta / yaralının yarasını görmesine izin vermemek
 • Hasta / yaralıyı hareket ettirmeden ( çok zorunlu kalınırsa en az zarar görecek şekilde hareket ettirilebilir ) müdahale yapmak (Ancak, ağır hasta / yaralı bir kişi hayati tehlikede olmadığı sürece asla yerinden kıpırdatılmamalıdır.)
 • Hasta / yaralının en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak (112)

 

ALTIN saat

 1. Hayat Kurtarma Zinciri Nedir?
 • Hayat kurtarma zinciri 4 halkadan oluşur. Son iki halka ileri yaşam desteğine aittir ve ilkyardımcının görevi değildir.
 • 1.Halka 112 ye haber verme
 • 2.Halka - Olay yerinde yapılan Temel Yaşam Desteği
 • 3.Halka 112 Ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler
 • 4.Halka - Hastane acil servisleridir

 

 

 

 

 

 1. İlkyardımın ABC si ;
 • Bilinç kontrol edilmeli, bilinç kapalı ise aşağıdakiler hızla değerlendirilmelidir:
 • “Uluslararası standartlarda ABC harfleri İngilizce
 • Airway ( Havayolu ) Breathing ( Solunum) Circulation ( Dolaşım ) sözcüklerinin  baş harflerinden oluşmaktadır.

 

ABC İLK

 

 • A. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
 • B. Solunumun değerlendirilmesi ( Bak-Dinle-Hisset)
 • C. Dolaşımın değerlendirilmesi (Şah damarından 5 saniye nabız alınarak yapılır.

 

Bu makale 25 Ağustos 2022 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Dr. Rıza Alem

 

 

Etiketler
İlkyardım Nedir
Dr. Rıza Alem
Dr. Rıza Alem
İstanbul - Pratisyen Hekimlik
Facebook Twitter Instagram Youtube