İrritabl bağırsak sendromu; kronik karın ağrısı, şişkinlik ve dışkılama alışkanlığında değişikliğe neden olup, önemli bir hastalık yükü oluşturan, en yaygın görülen fonksiyonel bağırsak hastalığıdır. Nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. Tanısal yapısal veya biyokimyasal anormallik içermediğinden, tanı koydurucu bulguları belirtilerinden ibarettir.. . İrritabl bağırsak sendromu tedavisi; etkili hasta-hekim ilişkisi, güven verme, hasta eğitimi, diyet ayarlamaları, ilaç tedavisi, davranış terapileri olmak üzere çoklu yaklaşım içerir.

Risk faktörleri nelerdir? Kadın olmak, östrojen kullanımı,

Uzamış ishal,

Antibiyotik kullanımı,

Gıda intoleransı,

İskemik kolit hikayesinin olması,

Kötü yaşam şartları ve yüksek öğrenim düzeyi risk faktörlerini oluşturmaktadır .

Bazı yayınlar genç yaş grubunda daha sık görüldüğünü ifade etseler de artık orta ve ileri yaşlarda da sık olarak görüldüğü bilinmektedir .

Genel toplumda sıklığı nedir? Dünyada popülasyon bazlı çalışmalarda prevalansın %5-20 arasında olduğu bilinmektedir.

İBS’nin ana bileşenleri kronik tekrarlayan karın ağrısı -ki mutlaka görülen şikayet-, barsak alışkanlığında değişim ve ağrının dışkılama ile rahatlamasıdır. Bu bulguları açıklayacak organik patoloji olmadığında İBS adını alır. Ancak organik patoloji dışlanması için her zaman pahalı tetkiklere gerek yoktur. İBS tanı kriterlerini karşılayan bir hastada alarm belirti ve bulgularının olmadığı durumda %95 organik patoloji saptanmadığı görülmüştür.

Barsak alışkanlıklarındaki değişim nasıl olur? Hasta ishal, kabızlık veya ishal-kabızlık atakları tarif edebilir. İshal daha çok sabahları ortaya çıkar ve miktarı azdır. Hem ishal hem kabız olan hastalarda dışkılama sonrası tam boşalamama hissi olabilir ve dışkı mukuslu çıkabilir.

Klinik Değerlendirme: Öncelikle yapılması gerekenler; İBS ile benzer belirtileri olan diğer tanıları dışlamak olmalı ayrıntılı hikaye ve muayene yapılmalıdır.

Hekim-hasta ilişkisinin bir çok hastalığa göre daha fazla önem kazandığı İBS’de hekimin tutarlı davranış sergilemesi çok önemlidir. Yani, hastaya İBS’nin öldürücü bir hastalık olmadığını selim seyir gösterdiğini ifade ederken bir taraftan da hastayı karmaşık tahlillere sevk etmek hasta üzerinde olumsuz etki yaratır. Hastanın uzun süre karın ağrısı olmasına rağmen niye şimdi başvurduğu uygun bir dil ile sorularak hastanın sosyal yaşamında veya diyetinde semptomları provoke edebilecek faktörler ortaya çıkarılmaya çalışılabilir. İlaç tedavisi hasta semptomlarına göre seçilmelidir. Huzursuz barsak sendromu çok sık görülen ve hastanın hayat kalitesini düşüren, günlük yaşamını etkileyen benzer diğer ciddi gastrointestinal hastalıklarla ayrılması gereken bir durumdur.


İstanbul Dahiliye uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!