HUZURSUZ BACAK SENDROMU ve TEDAVİSİ

Huzursuz bacak sendromu (HBS), genellikle rahatsız edici bir his nedeniyle bacaklarınızı hareket ettirmek için kontrol edilemeyen bir dürtü yaratan bir durumdur. Genellikle otururken veya uzanırken akşam veya gece saatlerinde olur. Hareket etmek rahatsız edici hissi geçici olarak hafifletir.

Willis-Ekbom hastalığı olarak da bilinen huzursuz bacak sendromu her yaşta başlayabilir ve genellikle yaşlandıkça kötüleşir. Günlük aktiviteleri etkileyecek derecede uyku düzenini bozabilir.

İnsanlar tipik olarak HBS semptomlarını bacaklarında veya ayaklarında anormal, hoş olmayan duyumlar olarak tanımlar .

Patofizyoloji :

HBS patofizyolojisi üzerine yapılan çalışmalar, elektrofizyolojik, farmakolojik ve nörögörüntüleme bulguları kapsamında araştırılmaktadır. Yapılan çalışmalarla hastalığın patofizyolojisi ve epidemiyolojisi üzerine oldukça önemli bilgiler elde edilmiş, doğru tanı ve tedavi için daha etkin araçlar sağlanmıştır. Günümüzde HBS patofizyolojisi hakkında, kronik yorgunluk sendromu, fibromiyalji veya depresyon gibi durumlara göre daha fazla bilgiye ulaşılmış ve dopaminerjik sistemin hastalığın patogenezinde önemli rol oynadığı kanıtlanmıştır . Dopaminerjik aktivite sabahları artan, gece erken saatlerde azalan bir değişiklik göstermektedir. Bu değişimin HBS’deki günlük ritmle paralellik gösterdiği, geceleri azalan dopaminerjik nörotransmisyonun semptomlara yol açtığı düşünülmektedir

Semptomlar:

Dinlenmeden sonra başlayan duyumlar. Duygu tipik olarak, bir araba, uçak veya sinema gibi uzanmış veya uzun süre oturduktan sonra başlar.

Hareketle rahatlama. HBS hissi, germe, bacaklarınızı sallama veya yürüme gibi hareketlerle azalır.

Akşam semptomların kötüleşmesi. Semptomlar çoğunlukla geceleri ortaya çıkar.

Gece bacak seğirmesi. HBS , uyku sırasında periyodik uzuv hareketi adı verilen başka bir daha yaygın durumla ilişkili olabilir, bu da uyurken bacaklarınızın seğirmesine ve muhtemelen gece boyunca tekmelemesine neden olur.

Tanı:
Huzursuz bacak sendromu tanısı esasen klinik öyküye dayanmaktadır. Hastaların çoğu semptomlarını ifade etme güçlüğü yaşarlar. Bir kısmı ise, bacaklarda yanma, içten gelen kaşınma, iğneleyici-batıcı- ürpertici ağrı ve hareket ettirme ihtiyacı, huzursuzluk biçiminde şikayetlerini tarif ederler. Semptomların karmaşıklığı ve güç tanımlanır olması tanıyı zorlaştırmaktadır. Hastalık, hekimler tarafından yeterince tanınmamakta, bu nedenle buna benzer semptomları olan hastalar çoğunlukla anksiyete bozukluğu, depresyon veya uyku bozukluğu gibi yanlış tanılar almaktadırlar.

HBS, etyoljiye göre primer ve sekonder olarak sınıflandırılmaktadır.

Primer HBS: Primer ya da idyopatik HBS, sekonder forma yol açtığı bilinen tüm klinik durumların olmadığı formdur. Laboratuvar, nörolojik, nörofizyolojik, nöroradyolojik testler normal olmalıdır. İdyopatik form tüm HBS olgularının %70-80’ini oluşturmaktadır. Bu hastalarda herediter geçiş dikkat çekicidir. İdyopatik HBS’li olguların 1. derece akrabalarında yaklaşık %50-70 oranında hastalığın görülebildiği ve kadınların daha çok ekilendiği bildirilmiştir .

Sekonder HBS: Çeşitli klinik durumların HBS’ye yol açabildiği bilinmektedir. Bu klinik durumların en sık görülenleri; demir eksikliği, gebelik ve son dönem böbrek yetmezliğidir.​

HBS Tedavisi:

OZON TERAPİ “Huzursuz Bacak Sendromu” tedavisinde etkin yöntemlerden biridir. Bu uygulama sayesinde gece uykularından uyanan ve bir türlü uykuya geçemeyen hastaların daha rahatladıkları izlenmektedir. Diğer tedavi yöntemlerine ek olarak ozon uygulanmasıyla ,hastaların ayaklarındaki istemsiz hareketlerin azalmakta ve böylece günlük yaşam kalitelerinde belirgin düzelmeler olmaktadır. Bedenimizi otonom sinir sistemi disfonksiyonlarını düzenlemede kullanılan noraltherapi ve ozon tedavisi kombine edildiğinde huzursuz bacak sendromu tedavisinde kullanılan etkili yöntemlerdir.


Bursa Anestezi Uzmanı uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!