Hıv ve cybh

Hıv ve cybh

HIV ' den korunmada cinsel yolla bulaşan hastalıkların araştırılmasının ve tedavisinin önemi

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların araştırılıp tedavi edilmesi HIV ' in ( AİDS ' e neden olan virüsün ) yayılmasını önlemesi açısından çok önemlidir.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile HIV enfeksiyonu arasındaki ilişkinin anlaşılması yüksek risk içeren cinsel eylemlerde bulunan kişilerin HIV ' den korunması yönünde etkin önlemlerin alınmasını sağlar.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile HIV enfeksiyonu arasındaki ilişki

Cinsel yolla bulaşan hastalıklarla enfekte olmuş kişiler cinsel ilişki sırasında HIV ile karşı karşıya gelirlerse bu kişilerin HIV enfeksiyonu olma şansı, cinsel yolla bulaşan hastalığı olmayan kişilere göre 2 - 5 kat daha fazladır.

Ek olarak, HIV enfeksiyonu olan kişide diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklardan varsa, bu kişinin HIV enfeksiyonunu cinsel yolla bulaştırma oranı ,diğer HIV ( + ) cinsel yolla bulaşan hastalığı olmayan kişilere göre daha fazladır.

Diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların varlığının hem HIV ' i bulaştırmada hem de HIV enfeksiyonunu kapmada etkin olduğu biyolojik kanıtlarla gösterilmiştir.

Artmış eğilim

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar HIV enfeksiyonuna olan eğilimi iki mekanizmayla arttırırlar.

Genital ülserler ( frengi, uçuk ülseri gibi ) genital bölgedeki derinin bütünlüğünü bozarlar. Bu bozulma sonucu HIV için bir giriş kapısı açılmış olur.

İkinci olarak, genital ülserli veya ülsersiz ( klamidya, bel soğukluğu, trikomonas gibi ) cinsel yolla bulaşan hastalıklarda oluşan enflamasyon sonucunda genital akıntılarda hücre yoğunluğu artarak HIV ' i çekici hücreler ortaya çıkabilir ( CD4+ hücreleri ).

Artmış enfeksiyon:

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar HIV 'li kişinin, virüsünü cinsel eşine bulaştırma riskini arttırır. Yapılan çalışmalarda, HIV ' li kişiler aynı zamanda diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklara da sahipseler HIV (virüs ) bu kişilerin genital akıntılarında bulunur.

Örneğin, bir erkekte hem gonore ( bel soğukluğu ) hem HIV varsa bu kişinin genital akıntısında HIV (virüs ) oranı yalnız HIV 'i olan bir kişiye göre 10 kat fazladır. Spermde ( menide) veya genital akıntılarda HIV yoğunluğunun artması demek HIV ' in ( virüsün ) cinsel eşe bulaşma olasılığının artması demektir.

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavi edilmesi ile HIV enfeksiyonunun yayılımının azaltılması

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların araştırılması ve tedavisi ile HIV bulaşıcılığının azaldığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisi kişinin HIV ( virüsü ) bulaştırmasını azaltır.

Yapılan çalışmalarda HIV ' li kişilerin cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklarının tedavisi sonucunda genital akıntılarındaki HIV miktarının ve HIV ( virüsünün ) görülme sıklığının azaldığı saptanmıştır.

Genital herpes varsa HIV enfeksiyonuna yakalanma eğilimi artar. HIV ' li kişilerin de bulaştırıcılığını arttırır. Bu nedenle, herkesin özellikle genital herpesi olanların HIV enfeksiyonuna sahip olup olmadıklarını bilmesi gerekir. Eğer HIV enfeksiyonu yoksa HIV 'den korunma önlemlerini alması gerekir.

Deneyimler sonucu görülmüştür ki, hem genital herpesi hem de HIV ' i olan kişilerin genital herpeslerinin tedavi edllmesi sonucu HIV ' in eşe bulaşma riski azalmaktadır.

HIV ' den korunma

Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan sıkı sıkıya korunma, test yaptırma ve tedavi cinsel yolla HIV bulaşmasını önlemede hayati rol oynar. Dahası, cinsel yolla bulaşan hastalıkların arttığı bölgelerde HIV salgınının da artabileceğinin bilinmesi önemlidir. HIV ve cinsel yolla bulaşan hastalıklardan birlikte korunmak bu iki tip hastalıkların salgınlarını önler.

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların erken tanı ve tedavilerinin yapılması HIV ' den korunmada etkindir.

HIV ' in bulaşmasını kolaylaştıran cinsel yolla bulaşan hastalıkların yoğun olduğu bölgelerde tanı ve tedavi programlarının uygulanması önemlidir.

Cinsel yolla bulaşan hastalığı olanlara veya şüphelenenlere her zaman HIV testi yapılmalıdır.

Bu makale 14 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Uzm. Dr. Deniz ARSAN SİR, tıp eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. Ardından mecburi hizmet yükümlülüğü kapsamında Konya - Bozkır - Ahırlı Bucağı Sağlık Ocağı'nda 2 yıl boyunca pratisyen hekim olarak görev yapmıştır. Mecburi hizmeti sonrasında S.B. Ankara Hastanesi Deri hastalıkları Kliniği'nde 1 yıl asistan doktor olarak çalışmıştır. İhsasını ise Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi'nde Deri ve Zührevi Hastalıklar üzerine yapmış ve Dermatoloji Uzman olmuştur. 7 yıl boyunca PTT Dispanseri'nde Uzman Hekim olarak ve çeşitli özel sağlık kuruluşlarında Konsültan Uzman Hekim olarak görev yapmış olan Uzm. Dr. Deniz ARSAN SİR, 1996 yılından beri kendi özel muayenehanesinde mesleki çalışmalarına devam etmektedir. ...

Uzm. Dr. Deniz Arsan Sir
Uzm. Dr. Deniz Arsan Sir
Ankara - Dermatoloji
Facebook Twitter Instagram Youtube