Hıv testleri ne zaman yapılmalı?
Hıv testleri ne zaman yapılmalı?

AIDS tanısı koymak için birkaç alternatif test vardır. Şüpheli ilişki veya temastan sonra, pozitifleşme sıralamasına göre testlere bakacak olursak, ilk uygulanabilecek test HIV RNA denilen testtir. HIV RNA testişüpheli temastan sonra 10. günden itibaren yapılabilir hale gelir. Testte direkt olarak HIV virüsünün RNA'sı saptanır. Testle vücutta kaç adet virüs olduğu belirlenir.

AIDS testleri

Pencere dönemi denilen, yani kanda antijen veya antikorun saptanmadığı dönemde, HIV saptayabiliriz. Bu test, duyarlılığı en yüksek ve teşhiste en ileri olan yöntemdir. HIV RNA testi moleküler bir yöntemdir ve her yerde yapılmaz. Bu testin, özel eğitim almış personeli bulunan, bu teste özel cihazı olan, deneyimli ve akredite bir laboratuvarda yapılmasına dikkat edilmelidir.

Zamanlama olarak, HIV RNA'dan sonra yapılabilecek ikinci test P24 antijen testidir. Bu test, şüpheli teması takiben 2 ila 6 hafta arasında pozitifleşir.

HIV testleri

Bir kişiye HIV virusu bulaşması durumunda öncelikle HIV'e özgü antijen ortaya çıkar, daha sonrasında antijen seviyesi düşmeye başlarken, bu antijene tepki olarak oluşan antikorlar kanda saptanmaya başlanır.

P24 antijen testinden sonra pozitifleşen test ise ELISA testi olarak bilinen Anti-HIV antikor testidir. Anti-HIV antikor testi şüpheli temastan sonra 3. haftadan itibaren pozitifleşmeye başlar. 3. aya kadar uzayabilir. Nadiren bazı vakalarda 6. aya kadar uzadığı da gösterilmiştir. Bu yüzden anti HIV antikor testini 3. haftada yaptıranların, bu testi 3. ayda tekrarlatmaları önerilir.


İstanbul Enfeksiyon Uzmanı uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!