Peygamber sünneti nedir?

Halk arasında peygamber sünneti denilen hal erkeklerde doğuştan sünnet derisinin alt kısmının olmamasıdır. Bunların çoğunluğunda da idrar deliği normal yerinden daha aşağıda açılır. Bu duruma tıbbi olarak Hipospadias denir.

Hipospadiaslı çocuklarda ne yapılmalı?

Hipospadias genellikle erkeklerde görülen bir rahatsızlıktır. Peygamber sünnetli çocukların çoğunluğunda rastlanır. Sünnet derisi normal olduğu halde de hipospadias görülebilir. Doğumda böyle bir anomali saptanan çocuk en kısa zamanda Çocuk Cerrahı, Çocuk Endokronoloğu veya Çocuk Üroloğuna gösterilmesi gerekmektedir. Çünkü bu anomali belirsiz cinsiyet(intersex) dediğimiz ciddi bir durumun belirtisi olabilir.O yönde çocuğun cinsiyeti belirlenmeden acilen incelenmesi gerekebilir. Veya idrar çıkış deliği çok dar olabilir. Darlığın acilen genişletilmesi gerekebilir.

Hipospadiaslı çocuklarda ne yapılmamalı?

Hipospadiaslı çocuklar 6 aylıkla bir yaş arasında ameliyat edilerek idrar deliği pipinin ucuna taşınmaya çalışılır. Bu iş için en uygun malzeme yarım olan sünnet derisidir. Bu nedenle de bu çocuklar ameliyat öncesi sünnet edilmemelidirler. Ameliyat sonrası sünnetli olurlar.

Hipospadiasla birlikte görülen yandaş anomaliler var mıdır?

Hipospadiasla birlikte peniste eğiklik(kordi) ve yana dönme(ratasyon), idrar deliğinde darlık, iç idrar yolunda kesecik, kasık fıtığı, su fıtığı, inmemiş testis, böbrek anomalisi ve belirsiz cinsiyet anomalileri oluşabilir.

Hipospadis ne için ameliyat edilir?

Çocuğun ayaktan rahat işeyebilmesi, düz bir penis temin edilmesi, ağrısız penil ereksiyon sağlanması, baba olabilmesinin sağlanması ve psikolojik bozukların oluşmaması için ameliyat edilirler.

Hipospadislı çocuklar ne zaman ameliyat edilmelidirler?

İdrar çıkış deliği çok dar ise acilen genişletme yapılır. Esas düzeltim eğer idrar deliği penisin ucuna yakınsa 6 aylıkken, daha derinse bir yaşında yapılmalıdır. İdrar deliği torbanın içinden veya daha geriden açılıyorsa iki aşamalı ameliyat yapılabilir. Birincisi 6 aylıkken, sonraki ise bir yaşında iken yapılmalıdır.

Hipospadias bir yaşından sonra ameliyat edilemez mi?

Edilebilir. Fakat çocukta psikoljik problemlerin oluşmaması ve bakımın rahat olabilmesi için erken müdahale edilmesinde fayda vardır. Bir de ameliyat edilen çocukların yaklaşık %10-15’inde ikincil müdahale gerektirecek problemler gelişebilir. İkincil müdahalelerin de iki yaşından evvel tamamlanmasında yarar vardır.


Bursa Çocuk Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!