Somatoform Bozukluklar grubunun belki de en eskiden beri bilinen ve en dikkat çekici hastalığıdır. Bedende bir bozukluk olmadığı halde sürekli hastalık kaygıları ve çeşitli bedensel yakınmalarla belirli sendromdur. Hipokondriyak belirtiler ruhsal çökkünlük, şizofreni, paranoid durumlar ve başka nevrotik bozukluklarda sık görülebilir. Ancak bunlar hipokondriyazis olarak adlandırılmamaktadır.

Hipokondriyak nevrozda temel bozukluk bunaltıdır. Ancak bunlar bedene aktarılmış ve bedensel hastalık uğraşlarına dönüşmüştür. Hipokonriyazis Hipokrat çağından beri kullanılan bir terimdir. Hipokrat, hipokondrium denilen böğüraltı bölgede sık görülen ağrılar nedeniyle böyle bir terim kullanmıştı.
Sıklık ve yaygınlık yeterince bilinmemektedir. Bu hastalar psikiyatri dışı hekimlere giderler; hekim hekim dolaşırlar. Genç yaşta başlamakla birlikte 40-60 yaşları arasında daha sık görülür. Kadında ve erkekte aynı orandadır. Gelişmekte olan toplumlarda Hipokondriyazis ve başka tür Somatoform Bozuklukların daha sık görüldüğü kabul edilmektedir.

İstanbul Psikiyatri uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!