Hidradenitis süpürativa nedir?
Hidradenitis süpürativa nedir?

Giriş:
Hidradenitis Süpürativa ter bezlerinden kaynaklanan bir inflamasyondur.Aksilla, meme ve perianal bölgede görülebilir. Apokrin ter bezi içeren vücut bölgelerinde iltihabi şişlikler, derin sinüs traktları, tekrarlayan abseler ve skatris oluşur. Hidradenitis Süpürativa abse odakları nedeniyle kötü kokulu akıntı yaptığı için kişisel hijyeni olumsuz etkiler.Özellikle çalışan hastalar için sosyal bir problemdir.

Patogenez:
Apokrin duktuslarda keratin tıkaçlar oluşur. Bu tıkanma bezde şişmeye neden olur.şişme sonrası enflamasyon ve bakteriyel invazyon görülür.
Bakteriyel invazyon sonrası bezde rüptür oluşur.Bu rüptür sonrası komşu bezlerde etkilenir ve enfekte olur.En son cilt etkilenir.Ciltte hasar ve nekroz alanları görülür.

Tedavi:
En etkili tedavi cerrahi tedavidir.Geniş cerrahi eksizyon yapılırsa nüks ihtimali oldukca düşüktür.Defektin kapatılmasında (Rekonstrüksiyon) primer onarım, cilt greftleri ve cilt flepleri kullanılabilir. Cilt greftlerinden sonra hem greft bakımı zor olduğu için hemde özellikle koltuk altında kol hareketlerini olumsuz etkileyeceği için rekonstrüksiyonda birinci tercih cilt flepleri (hastanın defekte yakın kendi dokusu) olmalıdır. Cilt flepleri defektin kapatılmasında anatomik bütünlüğün sağlanmasında da oldukca yararlıdır. Enfekte bir alanın fleple kapatılması cerrahi başarıyıda olumlu etkiler.


Samsun Plastik Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!