Hiç sperm olmaması – azoospermi

Hiç sperm olmaması – azoospermi

Menide hiç sperm olmaması durumu azoospermi olarak adlandırılır ve çocuk sahibi olamayan erkeklerin yüzde 15’inde görülmektedir.

Bu durum kabaca su olup içinde balık olmamasına benzetilebilir. Yani iliskiden sonra meni gelmekte ancak içinde hiç sperm hücresi bulunmamaktadır. Azoospermi tanısı nasıl konulur? Azoospermi tanısı farklı zamanlarda yapılan en az 2 sperm tahlili(spermiyogram) ile konulmalıdır.

Yalnızca bir sperm tahlilinde azoospermi saptanması yeterli değildir. Azoospermi nedenleri Azoospermi, vücutta testisleri uyaracak yeterli hormon sentezlenmemesine, testislerin gelişim bozukluğuna veya testislerden sonraki yollarda tıkanıklık olmasına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Yani ya üretim için gelen talepte eksiklik vardır, ya makine bozuktur ya da üretimden sonra sevkiyatta problem çıkmaktadır. Hiç spermi olmayan erkek ne yapmalı? Menide hiç sperm olmaması durumunda bir üroloji uzmanına müracaat edilmelidir.

Üroloji uzmanı hastanın geçmiş hikâyesinde geçirilmiş bir enfeksiyon, travma, sperm üretimini engelleyici ilaçlara maruziyet ve ailede çocuğu olmayan veya olup düşük yapan olması gibi durumları sorgulayacak ardından hastayı muayene edecektir. Muayenede testisin büyüklüğü vücuttaki kıllanma ve kas yapısı, testis yapılarının tam olması, varikosel olup olmaması ve tıkanıklık yapıcı bir sebep olup olmadığı araştırılır. Azoospermi olan erkeklerde bundan sonra tahlil aşamasına geçilir. Hiç sperm gelmemesi durumunda yapılacak tahliller Azoospermi olan erkeklerde eğer muayenede testis yapılarında herhangi bir eksiklik yoksa, bu durumda meni hacmi yani semen volümü özel önem kazanır. Eğer semen volümü veya pH değeri düşükse bu durumda meni yollarında tıkanıklık olma ihtimali artar.

Hiç sperm olmayan hastalarda kan tahlili yapılarak FSH değerlerine bakılmalıdır. Eğer FSH değeri normal ise bu durumda hiç sperm olmamasının yani azoosperminin nedeninin tıkanıklık olma ihtimali daha yükselmektedir. Ancak Semen volümü normal ve FSH yüksek ise bu durumda testisin iyi çalışmama ihtimali kuvvet kazanır. Eğer FSH ve Testosteron değerleri düşük ise bu durumda sperm çıkmamasının nedeni hormonal yetersizlik olabilir.

Tıkanıklık şüphesi olan hastalarda transrektal ultrason (TRUSG) yapılması tıkanıklığın yerini belirlemeye yardımcı olur. Azoospermi durumunda genetik testler de yapılmalıdır. Karyotip tayini ve Y delesyon analizi yapılması azospermi nedenini anlaşılmasında yol gösterici olacaktır. Schoor ve arkadaşları yaptıkları çalışmada FSH değerinin 7.6 ve altında olması ve testisin boyutunun 4.6 santimetrenin üzerinde olması durumunda tıkanıklık yani obstrüktif azoospermi (OA) olasılığının %96 civarında olduğunu bulmuşlardır.

Yine aynı çalışmada FSH değeri 7.6 nın üstünde ve testis boyutu 4.6 santimetrenin altında ise tıkanıklığa bağlı olmayan yani nonobstrüktif azospermi (NOA) olma olasılığı yüzde 89 olarak bulunmuştur. Azoospermi tedavisi var mı? Menide hiç spermi olmayan yani azoospermi olan erkeklerde azoospermi nedeni iyi tespit edilerek buna uygun tedaviler uygulanmalıdır. Hormon yetersizliğine bağlı azospermide eksik hormonların yerine konması azoospermiyi ortadan kaldırabilmektedir.

Tıkanıklığa bağlı yani obstrüktif azospermide (OA) tıkanıklık sebebi aydınlatılarak buna uygun tedavi verilir. Tıkanıklığa bağlı olmayan yani nonobstrüktif azospermide (NOA) ise esas tedavi TESE işlemi ile testisten sperm aranması bulunduğu takdirde ise tüp bebek ile gebelik sağlanmasıdır.

Bu makale 15 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Op.Dr.Murat Mermerkaya,1983 yılında Kayseri’de doğmuştur.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak Tıp Doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise yine, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladıktan sonra Üroloji Uzmanı olmuştur.

Gaziantep Özel Sevgi Hastanesi’nde görev yapmış olup mesleki çalışmalarına özel muayenehanesi'nde devam etmektedir.

Etiketler
Azospermi
Op. Dr. Murat Mermerkaya
Op. Dr. Murat Mermerkaya
Gaziantep - Üroloji
Facebook Twitter Instagram Youtube