HEPATİT C VE OZON TEDAVİSİ

Hepatit C (HCV) Dünya’da görülme sıklığı hızla artmakta ,hastalık yapıcı kapasitesi ve yayılması çok hızlı olduğundan önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Bütün dünyada 300 milyondan fazla kişinin hepatit C ile enfektedir.

Günümüzde dünya insanlarının , göç ve seyahatleri ile Hepatit C virüsünün demografik ve jeografik dağılımını hızla artırmıştır.

HCV tek zincirli RNA virusudur. Bu yapıyı çevreleyen , kişilerin hücrelerine tutunarak hastalık oluşturmasını sağlayan zarf yapısı mevcuttur. Zarf yapısı fosfolipid ve kolesterolden oluşmuştur.

Genetik yapısı çok sık mutasyona uğrayarak değişmesi yayılmasını arttıran faktörlerin başında gelir. Dünyanın farklı bölgelerinde belli genetik yapılar daha yoğun izlenir. 6 farklı genotip yapıdan 1-3 ü global olarak izlenirken, genotip 4-5’i Afrikada, genotip 6 yapısı ise Asyada daha çok görülür. Daha da önemli olanı farklı genotipler antiviral tedaviye farklı cevap verirler.

HCV insan vücuduna girdiğinde çoğunlukla hepatosit denilen karaciğer hücresinin yüzeyindeki reseptörlere bağlanır. Ancak daha az oranda kemik iliği , böbrek hücreleri, makrofaj, lenfosit ve granülositlere de bağlanabilir.

HCV hücreye tutunduktan sonra zarf ortadan kalkar , genetik yapısı hücre içine girer ve ribozomlara bağlanarak viral polimeraz RNA replikasyonu başlar ve günde ortalama 10 milyar kadar viron meydana gelir ve genel kan dolaşımına ve lenfatik dolaşıma salınırlar ,böylece yeni hücreleri ve önceden enfekte olmuş hücreleri yeniden enfekte ederler.

Mililitrede 10 milyondan fazla viron varsa PCR denilen laboratuar tetkiki ile tesbit edilebilir.

Hepatit C ‘yi akut fazda saptamak çok nadirdir. Büyük bir kısmında karaciğer harabiyeti ilerlemiş ve kronikleşmiş olarak saptanır. Virusun bulaşmasından yaklaşık 6 haftalık bir enkübasyon süresinden sonra halsizlik, başağrısı, iştahsızlık, bulantı, hafif bir karın ağrısı şeklinde belirtiler başlar. Daha sonra sarılığın başlaması ve idrarın koyulaşması görülür. İyileşme döneminde sarılık ve diğer şikayetler yavaş yavaş azalır ve kaybolur.

HCV RNA ve karaciğer enzimlerinin yüksekliği altı aydan daha uzun zaman devam ediyorsa kronik hepatit C den bahsedilir.

Akut hepatit C’li hastaların yaklaşık %75’i kronikleşir .

Hepatit C diğer hepatik viral enfeksiyonlardan serolojik ve virolojik araştırmalarla ayırt edilir. ALT, AST, GGT, ALP gibi karaciğer enzimleri özellikle etkilenir. Bunun yanında Bilurubin, Protrombin zamanı ve trombositler de etkilenmiş olabilir.

Kronikleşen C hepatitinden sonra %25 oranında siroz,%5 oranında karaciğer kanseri gelişir.

HCV çok sık mutasyona uğrayarak antijenik yapısı sık değiştiğinden koruyucu özellikte bir aşı geliştirilememektedir. HCV’nin klasik tıbbi tedavisi interferon ve ribavirindir. İnterferon aynı zamanda makrofaj gibi aktive olmuş hücerelerden salınmakta , bağışıklık sistemini regüle edici ve antiviral etkilidir.

Ribavirin, birçok DNA ve RNA viruslarında replikasyonu inhibe eden guanosine analogu olarak etki gösterir. Memeli hücrelerinde mutajenik etki göstermektedir.

İnterferon ve ribavirinin belirgin olarak hem tıbbi hemde psikiyatrik yan etkileri mevcuttur.

NİÇİN OZONTERAPİ?

Güçlü Antiviral etkilidir,

Güvenli bir tedavidir,

Ucuzdur,

Klasik tedavi oldukça pahalı, yan etkileri fazla fakat tedavi edici etkileri azdır.

OZON TEDAVİSİ
Hepatit tedavisi, ozon terapinin en önemli alanlarından biridir.
Ozon, hepatit tedavisinde farklı mekanizmalarla etkili olur:

Ozon lipit yapıları (yağ oluşumlarını) parçalayarak etrafında lipit tabakası bulunun başta AİDS virusu olmak üzere HCV gibi virusların yapısını bozar.Yapısı bozulmuş virusların bir kısmı parçalanıp dolaşımdan kaybolurken, bir kısmı da karaciğer hücrelerine yapışma yeteneğini kaybeder. Bu nedenle tedaviye başlamadan önce kandaki virüs yükünü (virus sayısını) ölçtürmekte fayda vardır, Çünkü virus yükünün azalması önemli bir tedavi kriteridir. Bu ozonun virus üzerine direkt etkisi ile oluşur.

Ayrıca dolaylı yoldan virusun vücuddan atılması ve azaltılması için ozonun bazı mekanizmaları vardır. Virusun çoğalmasını sağlayan bazı enzimlerin yapısını bozar. Virus çoğalamaz..

Alyuvarların oksijen taşıma kapasitesini ve dayanıklılığını arttırarak dokuların oksijenlenmesini ve doku tamirini arttırmış olur.

Karaciğer enzimlerinde ozon tedavi seanslarından sonra belirgin düzelme izlenir.

Hepatite bağlı gelişecek siroz ve karaciğer kanseri, karaciğer hücre tamiri sağlandığından riski azalır.

Bağışıklık sistemi hücrelerinden interferon denilen madde salınımını çok fazla miktarda arttırır.

Zaten interferon hepatit tedavisinde dışarıdan ilaç olarak verilen madde idi.

Ozon tedavisi ile lökositlerden sitokin salınımı artar.kandaki interferon seviyesi dışarıdan verilen interferondan çok daha fazla artar ve yan etki oluşturmaz..

Bağışıklık sistemini güçlendirerek virusa karşı tüm savunma sistemlerini harekete geçirerek virus sayısının azalması sağlanır.

Ozon hepatit tedavisinde tek başına veya bazen diğer tıbbi tedavilerle birlikte uygulanabilir. Ozon tedavisi;vücuda farklı yollarla ozon verilen yöntemidir.

Hepatit C’nin Klasik Tıbbi tedavisi olan İnterferon ve Ribavirin ,ciddi medikal ve psikiyatrik yan etkilere neden olur.

Ozon tedavisi klasik tıbbi tedavilere göre daha güvenli ve ucuzdur.


Bursa Geleneksel Tıp Uzmanı uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!