Göz yaralanmaları, göz iltihapları, göz ameliyatları sonrasında ve göz tansiyon yükselmeleri sonucunda göz kaybedilebilir. Gözünü kaybeden hastalarda gözde küçülme, büzülme, kapak düşüklüğü gelişir. Gözde kızarma ve ağrı tabloya eşlik eder. Bu olgularda mevcut gözün dokuları kullanılarak görmeyen fakat estetik olarak diğer göze benzeyen ve hareket eden hareketli göz protezi ameliyatı yapılması uygun olur. Hareketli göz protezi uygulaması çeşitli nedenlerle görmesini kaybetmiş ve estetik olarak iyi durmayan gözlerde hastanın görünümünü düzeltir. Bu bir ameliyatla sağlanır. Ameliyatta gözün özelliğini kaybetmiş ve görevini yapmayan tabakaları tahliye edilir.(çıkarılır).

Gözün beyaz tabakası ve göz kasları ise korunur. Beyaz tabaka içine normal göz büyüklüğünde bir küre yerleştirilir. Küre gözün görev yapmayan tabakalarının çıkmasıyla oluşan boşluğu doldurur, aynı zamanda göz kaslarıyla bağlantılı olduğu için protez hareketini sağlayan bir yuva oluşturur. Normal göz hareket edince ameliyatlı tarafta da küre hareket eder. Göz yuvasındaki yaranın iyileşmesinden sonra (genellikle 5 hafta) hasta için uygun olan göz protezi yapılır. Göz protezi hastanın diğer gözü ile aynı renkte ve büyüklükte yapılır. Protez, göz yuvasında gömülü bulunan kürenin önüne ve göz kapakları arkasındaki boşluğa yerleştirilir.

Küre, göz yuvasında gömülü olduğu için bunun çıkması mümkün değildir. Protezin ise merdiven inerken veya ani bir hareketle yerinden çıkması, düşmesi söz konusu değildir. Ancak istenildiği taktirde protez çıkartılabilir. Protez takan kişiye bunun takılması ve çıkartılması öğretilir ve kişi isterse ortalama 3 ayda bir protezi çıkartabilir, temizleyip yeniden takabilir.


Ankara Göz Doktoru uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!