Gülüşte tasarım mümkün mü (smile designe)
Gülüşte tasarım mümkün mü (smile designe)

Gülüş tasarımı kişinin güldüğü zaman aynada kendini nasıl görmek istediğini önceden planlayan kişiye özel bir imaj tasarımıdır.

Diş hekimi sadece bilimsel estetik normları kullanarak değil estetik vizyonunu ve hayal gücünü de katarak hastanın yaşı, cinsiyeti, yüz şekli, ten rengi, dudaklar, dişler, diş etleri ve çevre dokuların durumunu da dikkate alarak bireye özel bir tasarım planlar.

Sıcak ve güzel bir gülüş her dilde aynı şekilde algılanır. Güzel bir gülümseyiş özgüvenin en önemli yansımasıdır. İçten gelen sıcak bir gülüş kişiler arası ilişkilerde önemli bir rol oynar.

Gülüş estetiği; diş ve dişeti uyumunun dudaklar ve yüz hatlarıyla mükemmel bir armoni içerisinde olması ile sağlanabilir. Gülümsediğimiz de diş ve dişetlerinin belli oranlar da görünmesi ideal olanıdır. Kişinin yüz şekli (oval, yuvarlak, kare, üçgen), ten rengi, dudak şekli ve hatta karakter özellikleri gülüş estetiğinde önemli rol oynar. Hareketli enerjik ve coşkulu bireylerin üçgen formlu dişlerle bu imajı daha iyi yansıtabildikleri istatiksel olarak belirlenmiştir.

Bir başka bakış açısıyla sakin ve sportif gözükmek isteyenlerin ise oval dişlerle kendilerini daha iyi hissettikleri de bilinmektedir. Erkekler de daha köşeli ve kare hatlar daha iyi ve erkeksi görüntü verirken kadınlarda yuvarlak hatlı dişler feminen görüntüyü yansıtırlar. Genç bireyler de ön iki diş diğerlerine göre daha uzun konumlanırken yaşlı bireylerde aşınmaya bağlı olarak diş boylarının hemen hepsi aynı seviyede yer alır. Bu sebeple genç görünmek isteyen bireylerin ön dişlerinde seviye farklılıkları oluşturarak arzu ettikleri görünüme sahip olmaları sağlanabilir.

Kişiye özel bu tip karakteristik özellikler hekim tarafından mutlaka kayıt altına alınmalıdır. Birey gülümsediği zaman ağız boşluğunda gözüken dişlerin sayısı planlamaya kaç dişin dahil edilmesi gerekliliğini gösteren önemli bir ipucudur. Hastanın orta hattı ,kaşları arasındaki ilişkiler, gözbebeklerinden geçen çizgiler ve dişlerin kesici kenarlarından geçen çizgilerin birbirleriyle ilişkileri dikkate alınarak hazırlanan bu tasarım hekim ve hasta tarafından beraber gözden geçirilmelidir. Hastanın beklentilerini maksimum karşılayabilecek bu son tasarım artık tedavi başlangıcının ilk aşaması olacaktır.

Gülüş tasarımına başlamadan önce hastaların ağız içi hijyeninin sağlanması ve varsa mevcut çürüklerin tedavi edilmesi gereklidir.

Gülüş tasarımı için en önemli kriterlerden biri de hastaların gülümsediği zaman görünen dişeti miktarıdır. Arası açık dişler ve varsa çapraşıklıklar planlama da dikkate alınmalıdır. Dişlerin en boy oranları incelenmeli ve eldeki mevcut yüz ölçümlerine en uygun altın standart değerleri kullanılarak yeni en boy oranları saptanmalıdır.

Gülüş tasarımı ile başlayacak olan tedavi hastalara ; sağlıklı dişetleri, ideal diş boyutları ve doğal renkli dişlerle yeni ve mükemmel bir gülüş kazandırır.

GÜLÜŞ TASARIMI GEREKLİLİĞE GÖRE AŞAĞIDAKİ TEDAVİLERİN BİR YADA DAHA FAZLASINI KAPSAR;

Diş beyazlatma

Dişeti estetiği

Porselen lamineler

Bonding

Ortodontik tedaviler

İmplant

Botox ve fillerlar

Laserle depigmentasyon

GÜLÜŞ TASARIMI İLE NELER DÜZELTİLEBİLİR;

Dişlerdeki renklenmeler

Dişlerdeki çapraşıklıklar

Dişlerin arasındaki açıklıklar

Kaybedilmiş dişler

Yüzdeki ve gülüşteki simetri bozuklukları

Kırık veya çatlak dişler

Bu taslak çalışmayla elde edilen yeni tasarım sayesinde hastalar hem gülüşlerini beğenmekte hem de psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissetmektedirler. Gülüş tasarımında günümüz teknolojisinde artık bilgisayarlar kullanarak dijital tasarımlar yapılabilmektedir.


Ankara Diş Hekimi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!