Sürme zamanı geldiği halde ağızdaki konumunu alamamış dişlere gömülü veya gömük diş denir. Dişlerin bir kısmı veya tamamı kemik içinde veya yumuşak dokunun içinde olabilir. Bu dişlerin tamamı gömülü veya gömük diş olarak adlandırılır. Ağızdaki her dişin sürme zamanı farklı olduğu için bir dişe gömülü kalmış demek için o dişin sürme yaşının gelmiş olması gereklidir.

Dişler Neden Gömülü Veya Gömük Olarak Kalır?

Dişlerin gömülü kalmasına sebep olabilen genetik ve çevresel birçok faktör vardır. Bir veya birkaçı bir araya gelerek dişlerin gömük kalmasına sebep olabilir. Toplumlardaki beslenme alışkanlıklarının değişmesiyle çeneler giderek küçülmektedir. Çenelerde dişlerin tamamının yer alması için yeterince yer olmayınca da dişler gömülü kalmaktadır. Kalıtsal olarak da anne veya babanın birinden küçük çene ve birinden büyük diş alınca aynı şekilde çeneler dişler için yetersiz kalır ve dişler gömülü kalabilir.

20 Yaş Dişleri Ve Gömülü Dişler.

Gömülü diş deyince akla 20 yaş dişleri gelir. Çünkü en fazla gömülü kalan ve probleme sebep olan dişler 20 yaş dişleridir. Bununla beraber özellikle üst çenedeki köpek dişleri de 2.sırada sıklıkla gömülü kalan dişlerdendir.

Bütün Gömülü Veya Gömük Dişler Alınmalı mıdır?

Gömülü dişe sahip olduğu düşünülen hastalarda çene cerrahı klinik ve radyolojik bir muayene yapar. Dişin pozisyonu, anatomik oluşumlarla ve komşu dişlerle olan ilişkileri incelenip dişlerin alınıp alınmayacağına karar verilir. Hastalarda probleme sebep olmayacağı düşünülen dişler alınmadan çene içerisinde bırakılabilir.

Gömülü Dişlerin Ne Gibi Zararları olabilir? Hangi Durumlarda Gömülü Dişler Çekilmelidir?

Hastanın klinik muayenesi sonucunda aşağıdaki durumlardan biri, mevcutsa gömük dişleri alınmasına karar verilir.

-Komşu dişlerin köklerine zarar verebildiği gibi çürümelerine de sebep olabilirler.

-20 Yaş dişleri perikoronit dediğimiz dediğimiz çevredeki yumuşak dokuların iltihabına sebep olabilir.

-Kist, tümör vb. oluşumlara sebep olabilir.

-Patolojik kırık dediğimiz çene kırıklarına sebep olabilirler.

-Diğer dişlerin sürmesine engel olabilirler.

-Yer darlığına ve ön dişlerde çapraşıklığa sebep olabilirler.

-Ortodontik tedavi gören hastalarda yer ihtiyacını karşılamak için alınabilirler.

Gömülü Dişler, 20 Yaş Dişleri Nasıl Alınır?

Gömülü dişler lokal anestezi altında, sadece gömülü dişin olduğu bölgenin uyuşturulmasıyla veya sedasyon altında alınabilir. Dişin pozisyonuna ve lokalizasyonuna göre 30-60 dak. arasındaki bir sürede cerrahi müdahale ile alınır. Her 20 yaş dişinin ameliyat ile alınması gerekmez. Cerrahi müdahele ve dikiş olmadan da 20 yaş dişleri çekilebilir.

20 Yaş Dişi ve Gömülü Dişlerin Alınmasından Sonra Nelerle Karşılaşırım? Şişlik ve Morarma Olur mu?

20 Yaş Dişi ve Gömülü Dişlerin Alınmasından Sonra dişin pozisyonuna ve zorluğuna göre değişmek üzere ağrı, şişlik, morarma ve sızıntı şeklinde kanama olabilir. Normal iyileşme sürecinde ilk 2-3 günlük süreçte bu problemlerle karşılaşılabilir. Çene cerrahisi uzmanı işlem öncesi ve sonrası dönemde süreçle alakalı ve karşılaşılabilecek problemlerle ilgili sizi bilgilendirecek ve yönlendirecektir.

Gömülü 20 Yaş Dişi Operasyonu Sonrası Çenemde Uyuşukluk Kalabilir mi?

Gömülü 20 yaş dişleri bazen alt çene sinirine çok yakın konumda yer alabilirler. Bu durumlarda operasyon sonrası hastalarda çoğunlukla geçici nadiren de olsa kalıcı duyu bozukluğuna sebep olabilirler. Çene cerrahisi uzmanı işlem öncesi yaptığı muayene sonucunda durumu değerlendirir, eğer gerek görürse tomografi ister ve operasyonunu buna göre yönlendirir.


Bursa Diş Hekimi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!