Tıpta meme hastalıklarıyla ilgili temel uzmanlık alanı GENEL CERRAHİ bölümüdür. Meme hastalıkları konusunda genel cerrahi ile koordinasyon halinde olan diğer bölümler ise; radyoloji, patoloji, onkoloji, radyasyon onkolojisi, kadın hastalıkları, endokrinoloji ve plastik cerrahidir.

"Meme" kelimesi yerine yanlış ve yaygın bir alışkanlıkla"göğüs" kelimesinin kullanılması hastaların boşu boşuna ilgisiz branşlara başvurmasına neden olmaktadır. Göğüs; gövdenin üst yarısı, başka bir deyişle vücudun boyun ile karın arasında kalan bölümüdür. Gögüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi bölümleri akciğer hastalıkları ve ameliyatlarıyla ilgilenirler, meme hastalıklarıyla doğrudan bir ilgileri yoktur.

Hayatları boyunca her iki kadından birinde bir meme rahatsızlığı görülür. Her 5 kadından birinde memeden doku örneği alınması gerekir ve her 10-15 kadından birinde meme kanseri gelişir. Türkiye'de her yıl yeni meme kanseri teşhisi alan kadın sayısının 20-30 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Erken dönemde, kitle çapı yarım santimetrenin altındayken tanı alan olgularda, hastalık hemen hemen hiç yayılmadan başarıyla kontrol altına alınabilmektedir. Ancak özellikle ülkemizin azgelişmiş kesimlerinde hastaların yarıdan çoğunun geç evrede tanı aldığı saptanmıştır. Tanı alındıktan sonraki 10 yıllık sağkalım oranları erken evrelerde %90'ın üzerindeyken geç evrelerde maalesef % 50' nin altına düşmektedir.

Meme kanseri gelişmiş bir hasta tedavisiz doğal seyrine bırakıldığı zaman beklenen ortalama ömür üç yıldan kısadır. Ancak günümüzde meme kanserine karşı çok güçlü tedavi imkanları geliştirilmiştir. Son elli yılda toplumda meme kanseri gelişme sıklığı yaklaşık iki katına çıkmış olmasına rağmen meme kanserine bağlı ölümlerin oranı azaltılmıştır.

Meme ve koltuk altı muayenesi, meme ultrasonografisi ve mamografinin birlikte kullanılması meme hastalıklarının çoğunun teşhisi için yeterlidir. Menapoz öncesi kadınlarda meme muayenesi için ideal zaman adet kanaması bittikten 5 gün sonrasıdır.


Gaziantep Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!