Kalp Damar Hastalıkları’nin gelir düzeyi düşük ülkelerde daha sık görüldüğü bilinmektedir. Tam olarak nedenleri aydınlatılamayan bu soruna bir farklı bakış açısı da Ağustos ayında New England Journal of Medicine dergisinde yapılan bir araştırmadan geldi.

17 ülkeden kırsal ve kentsel alandan toplam 156 424 kişi incelenerek bazı sonuçlar ulaşılan araştırma kendi türünde oldukça büyük bir araştırma oarak Kabul edilmektedir. Dört yıllık bir sürede risk faktörleri saptandıktan sonra izlenen hasta grubu Yüksek, Orta ve Düşük Gelir ülkeleri olarak üç’e ayrılarak değerlendirilmiş.

Kalp Damar Hastalıkları’ndan köken alan olaylar (kalp krizi, felç veya kalp yetmezliği) incelendiğinde Yüksek gelirili ülkelerde 3.99/1000 olan oranın orta gelirli ülkelerde 5.38’e ve Düşük gelirli ülkelerde 6.43/1000’e yükseldiği görülmüş. Bu olaylar sonucunda gelişen ölüm olaylarında da benzer sonuçlar izlenmiştir. Yüksek gelirli ülkelerde ölüm oranı % 6.5 iken orta gelirli ülkelErde % 15.9’a ve düşük gelirli ülkelerde % 17.3’e (yaklaşık üç katı) çıktığı gözlenmiştir. Hasta grubu kırsal ve ekntsel alanda yaşayanlara gore ayrıldığında Kalp Damar Hastalıklarına ait olayların kentlerdekırsal bölge ile kıyaslandığında hem daha az görüldüğü(4.8/100, 6.25/1000) hem de daha az ölüme ( 13.52, % 17.25) neden olduğu gözlenmiş.

Bu sonuçlara bakıldığında özellikle kentlerde ve yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerde ilaç kullanımı ve teşhis vetedavi yöntemlerinin daha sık kullanıldığı saptanmıştır.

Bu da bizim gibi orta gelir düzeyine sahip ülkelerde Kalp Damar Hastalıklarının erken teşhis ve tedavisinin en kadar önemli olduğu anımsatmalıdır.

Cardiovascular risk and events in 17 low-, middle-, and high-income countries. N Engl J Med. 2014 Aug 28;371(9):818-27


İstanbul Kalp Damar Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!